rexy

Aug 18, 2016 at 07:22 o\clock

m tp

by: rexy   Keywords: music

href=”https://www.youtube.com/watch?v=qGRU3sRbaYw” - sơn tùng -

Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau | Official Music Video | Sơn Tùng M-TP

Click CC for subtitle: English / Thai / Simplified Chinese / French / Vietnamese

Được thực hiện bởi / Video made by

Sáng tác / Composer: Son Tung M-TP

Hòa âm phối khí / Music Producer: Triple D

Đạo diễn / Director: Dinh Ha Uyen Thu

Hoạ sĩ thiết kế / Production designer: Do Ba Ty

Giám đốc hình ảnh / D.O.P: Tung Bui

Hậu kỳ / Post production: MR.BLUE

Giám đốc sản xuất / Executive Producer: Nguyen Quang Huy

Nhãn hàng Trà Xanh Không Độ thuộc tập đoàn Tân Hiệp Phát hân hạnh đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP trong dự án Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau.

Comment this entry

Attention: guestbook entries on this weblog have to be approved by the weblog\s owner.