maturski maturalni seminarski diplomski za dzabe

Feb 13, 2008 at 15:24 o\clock

maturski maturalni seminarski diplomski za dzabe-WWW.maturskiradovi.net


http://www.maturskiradovi.net

"Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na
internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society,
informacioni sistemi, racunarska simulacija,hardver,inteligencija,
turizam,biologija,fizika,geografija,hemija,informatika
maturski forum seminarski security forumi maturski radovi seminarski radovi radovi
seminarski rad diplomski maturski rad Seminarski Maturski maturalni radovi lektire"

http://www.maturskiradovi.net

http://www.globalnoselo.com/tag/maturski-radovi-srednjoskolci/

 

http://www.maturskiradovi.net

  

"maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,

diplomski radovi, tutorijali,lektire, referati, maturski, seminarski, diplomski"

  SPISAK RADOVA: ANALIZA  POSLOVANJA PREDUZEĆA
 1. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
 2. Racun uspeha
 3. MIN holding A.D. Mont-Niš
 4. T I M S K I  R A D
 5. pojam i sadrzina bilansa uspjeha
 BANKARSTVO
 1. diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
 2. diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
 3. diplomski-pojam novca i inflacija
 4. diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u Srbiji
 5. Kapital banke
 6. Karakteristike i vrste finansijskih sistema
 7. Likvidnost banaka
 8. Mobilno bankarstvo
 9. Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
 10. sve o bankama(130 STRANA)
 11. VALUTNI RIZIK
 12. AKREDITIVI
 13. Bankarski krediti
 14. banke
 15. elektronski novac
 16. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 17. pojam inflacije
 18. SVETSKA BANKA
 19. Upravljanje poslovanjem banaka
 20. Znacaj primene bankarskih principa
 21. Bankarski agregati
 22. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
 23. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
 24. Novac kao specifična roba banaka
 25. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 26. Savremene tehnologije u bankarstvu
 BAZE PODATAKA 
 1. baze podataka i dijagram stanja- veze
 2. PostgreSQL
 BERZANSKO POSLOVANJE
 1. Финансијски инструменти новчаног тржишта
BERZE
 1. pojam i vrste berze
 BIOLOGIJA
 1. krvne celije
  CARINSKI SISTEM I POLITIKA
 1. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA
 2. MEDJUNARODNA TRGOVINA KAO FAKTOR RAZVOJ1
 EKONOMIJA
 1. Globalizacija (6 različitih radova)
 2. privatizacija  i tranzicija (10 različitih radova)
 3. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
 4. UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
 5. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
 6. Ekonomske skole
 7. Ekonomski sistem i njegova struktura
 8. INVESTICIJE
 9. kapital
 10. kreditiranje stanovnistva
 11. odlucivanje
 12. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 13. PREDUZECE
 14. Proces globalizacije svetske privrede
 15. TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SUTRA
 16. REGIONALNA_EKONOMIJA
 EKONOMIKA PREDUZEĆA
 1. angazovanje sredstava
 2. ekonomski principi i reprodukcije
 3. elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
 4. FIXNI TROSKOVI
 5. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
 6. proporcionalni troskovi
 7. trosenje elemenata kao oblik ulaganja
 8. troskovi
 9. utrosci
 10. vertikalna funkcija
 11. PROFIT
 12. Organizovawe globalnih organizacija
 13. Planirawe globalnih organizacija
 14. Trening i edukacija globalno menadzersa
 15. Vodjenje
 16. Међународно кретање дугорочног каpитала
 17. Ekonomska moc globalnih organizacija
 18. Ekonomski sistem i njegova struktura
 19. Ograničejna za strana direktna ulaganja
       ELEKTRONSKO POSLOVANJE
 1. ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)
 2. Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
 3. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
 4. Marketing u elektronsкој трговини
 5. miksoft agent
 6. Aukcije na webu (2 primerka)
 7. Bankarstvo na internetu
 8. Biznis to Biznis (Posao - Posao)Model elektronske trovine
 9. ELEKTRONSKI  NOVAC
 10. Elektronsko poslovanje(5 primerka)
 11. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana
 12. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
 13. KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 14. MCommerceM2E
 15. NOVAC BUDUĆNOSTI
 16. Od menadzmenta znanja do cko-a
 17. Platne kartice
 18. POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
 19. PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
 20. ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 21. DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
 22. e-Learning
 23. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
 24. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
 25. Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
 26. Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
 27. Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
 28. Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadžment internacionalne trgovine
 29. Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine
 ETIKA
 1. Eticke norme i pravila prof. ponasanja
 2. Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
 3. moral kao drustvena pojava x2
 4. POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
 5. poreklo i osnov morala
 6. Ideja demokratije i antidemokratska licnost
 7. kultura
 8. Licnost i radni moral
 9. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
 10. Motivacija
 11. Menadžerska etika
 12. Motivacija za rad i radni moral
 13. Pojam licnosti i morala
 14. Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
 15. POJMOVI ETIKE I MORALA
 16. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
 17. Podela poslovne kulture
 18. POREKLO I OSNOV MORALA
 19. POSLOVNA ETIKA
 20. POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
 21. SOCIOLOSKI POJAM  MORALA X3
 22. Uticaj ekonomskih procesa na moral
 23. Uticaj svojine na moral
 24. ПОЈАМ  МОРАЛА
 FILOZOFSKI FAKULTET
 1. romantizam
 2. Mogucnost primene nastavnih listica
 3. Odrastao covek u procesu ucenja
 4. Prikaz knjige Antona Semjonovica
 5. skolske pedagogije
 6. Teorije vaspitanja
 7. Konbinovanje razreda
 FINANSIJE
 1. BUDŽET
 2. DIPLOMSKI -lokalna samouprava Blace
 3. GLOBALIZACIJA
 4. Kamatna politika banaka
 5. POJAM FINANSIJSKIH TRZISTA
 6. pojam i f-ja centralne banke
 7. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
 8. Strategija portfolija obveznica
 9. strategije za uspesno poslovanje banaka
 GEOGRAFIJA
 1. jezera
 2. obale
 3. marketing turisticke agencije
 HOTELIJERSTVO
 1. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
 2. hotel jezero
 3. Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela Jezera
 4. TUTP ”Kopaonik” AD Blace
 INFORMACIONI  SISTEMI
 1. Informacioni sistem u Elektrosumadiji
 2. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji Guess-a
 3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 4. UGOVOR SA KUPCIMA
    INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU1.      Elektonski platni promet X22.      On line placanje3.      OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE4.      sigurnost i tajnost podataka INFORMATIKA
 1. Alkatel 1000 E 10
 2. dijagram aktivnosti
 3. dijagram sekvenci
 4. diplomski  mrezni sloj
 5. diplomski-Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a
 6. Karakteristike sistema datoteka
 7. Fontovi
 8. Grafikoni i stampanje dokumenata u Excel-u
 9. internet
 10. Izrada nastavka na optickom kablu
 11. kompjuterska grafika
 12. Linux X2
 13. organizacija memorije
 14. POKRETNI ZAREZ
 15. Pristup internetu preko satelita
 16. Programiranje – Pascal
 17. Rad na internetu
 18. virusi X10
 19. bezicne mreze
 20. EDUKACIONO OKRUŽENJE ZASNOVANO NA WEB-U
 21. Elektronska posta
 22. Elektronsko poslovanje
 23. formule i funkcije u excelu
 24. Funkcionisanje Ethernet
 25. hardver
 26. Instaliranje Windowsa
 27. internet1
 28. INTERNET MARKETING
 29. Internet Servisi X2
 30. Jezgra O.S.-a
 31. KLASE I PAKETI
 32. Karakteristike WWW
 33. Konfiguracija modema
 34. Kriptografija
 35. Maticna ploca X3
 36. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU
 37. MIKROPROCESOR
 38. MREZNA KARTICA
 39. memorija
 40. OSI modeli
 41. Оперативни систем рачунара
 42. Opisivanje sistema
 43. PPTP na TCP IP mrezama
 44. Princip digitalizacije signala
 45. Projektovanje I.S.
 46. racunarske mreze X 4
 47. Racunarske mreze i mrezni servisi
 48. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
 49. razvoj mikriprocesora
 50. Razvoj web aplikacija pomoću OpenSource rešenja
 51. Rutiranje IP paketa
 52. semanticke_mreze
 53. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
 54. Sloj prezentacije
 55. SLOJ SESIJE I SLOJ PREZENTACIJE
 56. SLOJ VEZE PODATAKA
 57. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
 58. TRANSPORTNI SLOJ
 59. topollogija mreze X 3
 60. UML
 61. UML - ponasanje objekta
 62. Unicode
 63. VIDEO  KARTICE X2
 64. WATERMARK
 65. windowsXP X2
 66. Zaatita web aplikacija na Apache web serveru
 67. zvucne kartice X2
 68. РАЗВОЈ   И   ПРИНЦИП  РАДА   ГРАФИЧКИХ КАРТИЦА
 69. Simbolicki jezik programiranja
 INTERNET  BANKARSTVO
 1. DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ
 2. MOBILNO BANKARSTVO
 3. Ликвидност банке
 INTERNET EKONOMIJA
 1. OracleCorporation E-business e-valuator
 ISTORIJA
 1. Fasizam X2
 2. sparta
 3. rene magrit
 KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE
 1. alkoho pica
 2. Ambalaza
 3. Belančevine
 4. energetika
 5. nafta
 6. sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
 7. VITAMINI
 8. ZITARICE
 9. zlato
 KONTROLA I REVIZIJA
 1. Pojam i nacela kontrole
  KULTURA PONASANJA
 1. civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture
 2. Masovna kultura i masovna komunikacija
 3. pojam i pojava kulture X2
 4. Stavovi prema radu i motivaciji
 5. EVROPSKA  KULTURA
 6. evropska kultura
 7. masovna kultura
 8. oblici i vrste kulture
 9. Podela poslovne kulture
 10. POJAM SOCIJALIZACIJE
 11. saradnja vaspitaca, roditelja
 12. ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ У УЧЕЊУ
 13. Institicionalizacija kulture
 14. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu
 KUVARSTVO
 1. podvarak
 2. ruska salata
 3. Dorucak
 4. Хладна предјела
 MARKETING
 1. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
 2. selekcija i izbor inostranih trzista
 3. Uloga internet marketinga
 4. ВРСТЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈЕ
 5. cena kao insrument marketing miksa
 6. ULOGA INTERNET  METKETINGA SVETSKE TRGOVINE
 7. ULOGA INTERNET MARKETINGA U RASTU SVETSKE TRGOVINE
 8. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks
 9. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
 10. vrste internet kupovine X2
 11. INTERNET MARKETING X3
 12. IstrazivanjeTrzista
 13. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača
 14. marketing komuniciranje
 15. marketing mix
 16. marketinski informacioni sistem
 17. nereo_topics for discussion
 18. OSNOVA MEDUNARODNOG MARKETINGA
 19. planiranje marketinga
 20. МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ
 21. ТРАНСФЕРНЕ И ПРОФИТНЕ ЦЕНЕ
 MATEMATIKA
 1. primenjena analiza
 MEDICINA
 1. POPRECNI I KOSI POLOZAJ PLODA
 2. ACIDOBAZNI DISBALANS
 3. ULOGA TABLETA U TERAPIJI
 MEDJUNARODNA SPEDICIJA
 1. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
 2. Međunarodna špedicija
 MEDJUNARODNI BIZNIS
 1. Faktori razvoja spoljne trgovine
 2. Pojam i značaj spoljne trgovine X2
 3. Spoljnotrgovinski sistemi i politike X2
 MEDJUNARODNI PLATNI PROMET
 1. Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama
 2. Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu
 3. diplomski rad. medjunarodni platni promet menice
 4. medjunarodni platni promet
 MENADZMENT
 1. diplomski-Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta
 2. diplomski-Личност менаџера и индивидуалне разлике у организационом понашању
 3. pojaam menadzmenta x5
 4. STRATEGIJSKI MENADZMENT  X10
 5. Ljudski resursi u Srbiji kao bitan element privrede x13
 6. Proces planiranja u  proizvodnim organizacijama Srbije X6
 7. Uloga I znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
 8. upravljanje ljudskim resursima
 9. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije X5
 10. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
 11. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u Srbiji
 12. Analiza okruzenja
 13. dimenzije organizacione strukture
 14. Menadžment informacionih sistema u praksi
 15. Menaždment-Odlucivanje
 16. MERENJE USPESNOSTI PREDUZECA
 17. MENADZMENT I STRANKE U SCG
 18. organizacija elemenata org.strukture
 19. organizaciona dinamika
 20. organizaciona kultura
 21. Organizaciona struktura X2
 22. osnovi organizacije
 23. Planiranje preduzeca
 24. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
 25. pROCES ORGANIZOVANJA U ORGANIZACIJAMA SCG X3
 26. Ljudski resursi u Srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
 27. Struktura Organizacije
 28. teorije organizacije
 29. UVOD MRNADZMENT I STRANKE U SCG
 30. Vizija, misija, ciljevi, strategija
 31. Vrste organizacija
 32. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SCG
 MENADZMENT PROIZVODNJE
 1. Mala i srednja preduzeca X8
 2. Principi menadžmenta proizvodnje
 3. PROCES ORGANIZOVANJA
 4. PROCES SISTEM
 5. straategije MISP
 6. ULOGA I ZNACAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
 7. MENADZMENT PROIZVODNJE – MODERAN KONCEPT UPRAVLJANJA
 8. MODELI MENADŽMENTA PROIZVODNJE
 9. Preteča modernog menadžmenta
 10. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
 11. Povezivanje malih i srednjih preduzeca
 12. Životni ciklus preduzeća
 13. SВОЈИНСКА И УПРАВЉАЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА
 MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
 1. ISTORIJSKI RAZVOJ NOVCA
 MULTIMEDIJA
 1. Muzikalnost i prijemni ispit
 2. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
 3. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa
 NAPLATA JAVNIH PRIHODA
 1. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
 2. Пoјам и природа јавних прихода
 3. Javni prihod
 4. organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda
 NEURONSKE MREZE
 1. Neuronske mreze X4
 2. Neuro fazi kontroleri
 3. Doba znanja
 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
 1. Softverski inzenjering
 2. Objektna metodologija
 3. principi OOP
 4. Objektno modelovanje
  OPERATIVNI SISTEMI
 1. OS-memorija i io
 2. OS-real-time kernel-
 3. POSIX
 4. Sta je VMWARE
 OSIGURANJE
 1. neto premija
 2. osiguranje zivota
 3. Osiguranje života u srbiji
 4. Osiguravajuće kompanije
 5. Osnove penzijskog osiguranja
 6. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
 7. Pojam i značaj reosiguranja
 8. Pulovi za osiguranje i reosiguranje
 9. RIZIK
 10. Trižište osiguranja imovine u Srbiji
 11. bruto premija X3
 OSNOVI PRAVA
 1. Testament
 2. nasledjivanje
 3. nasledstvo
 4. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
 PARALELNO  INZENJERSTVO1.      Definisanje modela2.      Doba znanja3.      UML - Ponasanje objekata4.      Интеракција објеката PORESKI SISTEM I POLITIKA
 1. slobodne zone
 2. Сива економија и избегавање плаћања пореза у свету и код нас
 CARINE
 1. carinski delikti
 2. carinski postupak
 3. carinjenjee robe
 4. diplomski-poreski podsticaj
 5. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA X2
 6. pdv
 7. POSTANSKI SAOBRACAJ
 8. Carinski delikti X2
 9. CARINSKI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI
 10. Carinjenje robe X6
 11. drumski saobracaj
 12. -Pregled carinskog poslovanja X4
 13. obracunavanje i naplata carine
 14. Pojam carinske tarife
 15. Pojam i vrste carina
 16. poreska uprava
 17. Porezi i uprava
 18. carinski upravni postupak
 19. Spoljnotrgovinsko poslovanje
 20. takse
 21. vrste carina
 22. Carinski dug
 23. MEDJUNARODNA CARINSKA SARADNJA NA SUZBIJANJU KRIJUMČARENJA
 24. Organizacije i uprava carina
 25. Pojam carinske tarife
 26. UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMAĆU PROIZVODNJU
 27. Закон о пореском поступку у пореској администрацији
  PRIVREDNO PRAVO – odnosno Pravo samo stoji
 1. kupoprodajni ugovor X2
 2. Subjekti stvarnog prava
 3. becka_konvencija
 4. poslovna administracija i protokol
 5. Dionicko drustvo kompanijsko pravo
 6. POJAM I PREDMET MEDJUNARODNOG POSLOVNOG (PRIVREDNOG)  PRAVA
 7. POJAM OBLIGACIONOG PRAVA
 8. POJMOVI DRŽAVE I PRAVA
 9. Poslovno pravo prema knjizi
 10. PovezanaDrustva
 11. Privredno pravo
 12. Stvarna prava
 13. Subjekti prava
 14. Subjekti stvarnog prava
 15. Trgovacko pravo
 16. Ugovor o gradjenju
 17. Ugovori
 18. Ugovori u poslovnom pravu
 19. UgovorOZastupanju
 20. UvoduPravo
 21. vazdusni prevoz
 22. zalbe-upravno pravo
  PROIZVODNJA1.      Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta PROJEKTOVANJE IS
 1. case alati
 2. DIJAGRAM STANJA
 3. PROJEKTIRANJE INFORMACIONIH SISTEMA X3
   PSIHOLOGIJA
 1. Detinjstvo
 2. Motivacija
 3. pamcenje i zaboravljanje
 4. pojam i vrste ucenja
 5. prava i potrebe deteta
 6. PSIHOLOGIJA I MENADZMENT
 7. testovi znanja
 8. dirken
 9. emocije X3
 10. Inteligencija
 11. licnost
 12. Pamcenje i zaboravljanje
 13. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti
 14. Pojam i vrste testova
 15. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja
 16. porodicna struktura drustva
 17. snovi
 18. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
 19. Tela su nekako uvek sa nama
 20. znacaj emocija za mentalno zdravlje
 21. Ucenje
 RACUNOVODSTVO
 1. pojam računovodstva
 REINZINJERING
 1. Bpr
 2. fabrika delises
 3. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu Vegafruit
 4. reinzinjering
 SAOBRACAJNA
 1. Транспортни системи у функцији логистичких транспортних услуга у робном саобраћају
 2. Strategijski menadžment u proizvodnji i saobraćaju
 3. ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj
      4. Управљање,развој и савремени концепти управљања у јавном сектору      5. Uvažavanje potrebe potrošača  SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 1. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
   SOCIOLOGIJA
 1. Историјски развој породице као друштвене институције
 2. Brak i porodica
 3. Drustveno ekonomska kriza i alkohol
 4. istorijski razvoj religije X8
 5. narkomanija X7
 6. Porodica i njene osnovne funkcjie
 7. ALKOHOLIZAM
 8. Religija X5
 9. sociologija morala
 10. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
 11. bozicni obicaji
 12. Covecanstvo
 13. Droga u školskoj klupi
 14. Drustvene grupe
 15. drustveni polozaj vanbracne zajednice
 16. istorija i druge drustvene nauke
 17. ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE
 18. jevrejstvo
 19. KMETOVI
 20. licnost i drustvo
 21. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije
 22. Odnos Sociologije i drugih drustvenih nauka
 23. Omladina kao društvena zagonetka
 24. Pojam i podela drustvenih pojava
 25. Pojam i vrste drustvenih grupa X5
 26. POJAM I VRSTE NAUCNIH ZAKONA
 27. pojam porodice
 28. POJAM, PREDMET I ZADACI SOCIOLOGIJE
 29. pojam i podela nauke
 30. Pojam klase i elite
 31. Politicke partije
 32. PORODICA I NJENE FUNKCIJE x7
 33. Prevencija alkoholizma u porodici
 34.  sekte X3
 35. SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUSTVENE NAUKE
 36. UTICAJI ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA ZDRAVLJE
 37. МЕТОДОЛОГИЈА
 38. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
 SPEDICIJA
 1. POJAM SPEDICIJE
 SPOLJNO TRGOVINSKO I CARINSKO POZNAVANJE ROBOM
 1. distributer
 SREDNJA SKOLA
 1. Analiza masti i ulja
2.      transoformatori3        .Barijum(Ba)4        НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА5        cokolada6        korespodencija7        Muzikalnost i prijemni ispit STATISTIKA
 1. deskriptivne mere
 2. KVANTITATIVNE METODE
       3.POJAM, PREDMET I ZNAČAJ STATISTIKE PREDUZEĆA4. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SCG5.trendovi6. Pojam zivotnog standarda TURIZAM
 1. diplomski rad- Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja
 2. Biseri (hoteli) nacionalnog parka “Kopaonik”
 3. kopaonik X2
       4.Структура и организација рада у туристичкој агенцији Lasen-Tours у Врању UPRAVLJANJE KVALITETOM1.      DIPLOMSKI-UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom2.      Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
 1. menadzment ljudskih resursa
                  2.TEHNOLOGIJA I LJUDSKI RESURSI3. OSOBINE LIDERA U POGLEDU KVALITETA RADA UPRAVLJANJE PREDUZETNISTVOM1.Утицај маркетинг стратегије,финансирања инфoрмисаности на   предузетништво
 1. biznis plan
 2. Modeli finansiranja
 3. Osnovne karakteristike preduzetništva
 4. Osnovni elementi preduzetnickog procesa
 5. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u SCG
 6. Programiranje materijalnih resursa
 7. Informacioni sistem
 8. Preduzetništvo i inovativnost
 9. Proces organizovanja
 10. Finansijsko trziste
 11. Teorija firme
 12. Forme vlasnistva
 13. Preduzetnik i preduzetnicki proces
 14. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
 15. Preduzetnistvo i finansijsko trziste

   17.ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

  UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM1.      ''Одлучивање у производњи у свим нивоима менаџмента2.      Planiranje i stratesko planiranje3.      STRATEGIJA PRIMENE ICT U ZDRAVSTVU

        

 UPRAVLJANJE PROMENAMA1.      korporativna kultura2.      Organizacija koja uci3.      ORGANIZCIJA KOJA UCI KAO OSNOVA BUDUCEG RAZVOJA4.      Ovlascenje5.      promene6.      reinzenjer - Prelazak sa industrijskog na informaticki7.      REINZINJERING8.      TRANSOFRMACIJA,PROMENE I BUDUCNOST9.      Ljudska strana reinzenjeringa10.  Vodjenje promena i uticaj na transformaciju11.  Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju UPRAVLJANJE RAZVOJEM
 1. Tehnolski razvoj
 2. Kapital kao faktor razvoja
 3. TEORIJE PRIVREDNOG RAZVOJA
 UPRAVLJANJE ZNANJEM
 1. Procena i merenje intelektualnog kapitala
 2. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine
3.МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА4. Upravljanje intelektualnim kapitalom5. UPRAVLJANJE ZNANJEM 6.Vrste pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja7. timsko ucenje 8. Upravljanje znanjem u obazovanju 9. UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZDRAVSTVENIM ustanovama10. Системи менаџмента знања у пракси UPRAVNO PRAVO
 1. Kontrola uprave
 2. nacela upravnog postupka
 3. Upravni akti
 4. Izvori upravnog prava
 5. IZVRSNI POSTUPAK
 6. Stvarna prava
 7. Subjekti prava
 8. Subjekti stvarnog prava
   UTVRDJIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA
 1. takse
 VESTACKA INTELIGENCIJA
 1. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara
 2. LOGICHKI AGENTI
 3. Donosenje jednostavnih odluka
 4. Planiranje
 5. Pojacano ucenje
 6. Reprezentacija znanja
 7. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
 8. Učenje na osnovu opervacija
9.Znanje u ucenju  DIPLOMSKI RADOVI
 1. Mogući pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
 2. Bežične računarske mreže
 3. IP rutiranje
 4. Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
 5. Vođenje i vođa u političkim organizacijama Srbije
 6. Obuka i razvoj karijere zaposlenih
 7. pojam menadzmenta
 8. Realizacije strategije projektnim pristupom
 9. Slojeviti referentni modeli
 10. -SNMP – Protokol za upravljanje računarsom mrežom
 11. Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine ‘Blace’
 12. strateski menadzment
 13. УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ТРАНЗИЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ У СРБИЈИ
 14. Magistarski rad Управljаnjе развојем
 15. -Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
 16. Ladp
 17. Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala
 18. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodњu
 19. УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ
 20. diplomski-Царински преференцијали,царински контигенти  и царински дуг као део царинског система и политике Републике Србије
  MATURSKI RADOVI
 1. AKUMULATORI I POPRAVKA
 2. BERBA  GRO
 3. Crnogorsko Primorje
 4. geografije
 5. HIDRAULIČNA INSTALACIJA
 6. mesovita i duga rezidba
 7. PASTERISANO I MARINIRANO POVRCE
 8. R o j a t s k a     k o r d u n i c a
 9. Siolvoz kordunica - meSovita i duga rezidba
  

http://www.maturskiradovi.net

                      P1 : novo 
 1. Menandzment- upravljanje događajima-11
 2. Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21
 3. devizni_kurs-14
 4. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
 5. Ljudska i gradjanska prava-17
 6. BIOMEHANICKA ANALIZA I OSNOVI OBUKE U ALPSKOM SKIJANJU-19
 7. ULAZNI UREĐAJI RACUNARA-18
 8. ekonomija-Zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta-10
 9. tehnologija rukovanja teretom-19
 10. stratesko planiranje zdravstvenih usluga
 11. Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19
 12. Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
 13. Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17
 14. KINA-Maturski-geografija-17
 15. Ričard II I seljački ustanak-istorija-12
 16. PRIMJENA EKSPERTNOG SUSTAVA PRI ODREĐIVANJU KLASE PRIORITETA RADNOG NALOGA U POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI-20
 17. Polinomi-maturski-matematika-16
 18. Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
 19. Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski
 20. Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
 21. EVROPSKA UNIJA-Geografija
 22. globalizacija sem
 23. Srednjovjekovna Bosna-istorija-13
 24. geneticki inzenjering-biologija-16
 25. Metode ispitivanja u sociologiji-15
 26. Logaritamska funkcija matematika-22
 27. Inflacija i  Deflacija-diplomski- Ekonomije
 28. ElektronskoPoslovanje5
 29. ElektronskoPoslovanje4
 30. ElektronskoPoslovanje8
 31. ElektronskoPoslovanje7
 32. postindustrijsko drustvo-15
 33. Usluzno drustvo-10
 34. Virtuelna Trzista-ekonokija-11
 35. Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25
 36. Programiranje u Matlabu-diplomski
 37. Teorija evolucije-biologija-10
 38. Genetski algoritni-Meko Racunarstvo-22
 39. Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16
 40. Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16
 41. Investicioni fondovi-8
 42. Evropska Centralna Banka-ekonomija-11
 43. analiza preduzeca-34
 44. Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12
 45. 1Ugovor o nabavi i narudzba
 46. jevrejstvo sociologija-12
 47. Finansijsko planiranje-23
 48. Izrada web sajta-maturski-informatika-22
 49. Psihologija ponasanja potrosaca-8
 50. Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22
 51. Direktne strane investicije-10
 52. dugorocno kreditiranje-26
 53. Marketing U Sportu-17
 54. Lasersko secenje-19
 55. Predlog promena u preduzecu Gavric Co-17
 56. SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA-17
 57. Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23
 58. Transport kvarljive robe-13
 59. ZNAČAJ ANALITIČKE PSIHOLOGIJE-13
 60. Kombinovano osiguranje motornih vozila-23
 61. razvoj racunara-diplomski-informatika
 62. poslovanje-15
 63. Čišćenje sistema-maturski-informatika-19
 64. Internet Markteting-13
 65. Obveznice-finansijski menandzment-32
 66. Domasna rabota
 67. Demokratsko uređenje u Atini-maturski-istorija-23
 68. Menadzment sportskog kluba Crvena Zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11
 69. SINTEZA I OBRADA PROTEINA-biologija-28
 70. MenadzmentUSportu-34
 71. Predpristupni fondovi EU novim clanicama-13
 72. korupcija-12
 73. Internet marketing plan- Rakija-17
 74. Graficka_kartica-informatika-maturski-22
 75. Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
 76. Porez-diplomski-52
 77. Sistemi podrske odlucivanja-22
 78. Elektronsko bankarstvo
 79. Marksova misao-osnovi ekonomije-16
 80. Sparta-12
 81. Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18
 82. Novac i bankarstvo-80
 83. Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14
 84. Lan mreže-12
 85. Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
 86. Kyokushinkai karate-diplomski
 87. Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
 88. Krvne celije-biologija-26
 89. Higijena i ekologija-18
 90. Banke i bankarski krediti-16
 91. CADCAM sustavi - Senzori Temperature
 92. Ugovor o prodaji-15
 93. SOCILOŠKE TEORIJE PRAVA-sociologija prava-16
 94. Crne rupe-maturski-32
 95. Binarno prevodjenje-8
 96. Javni Sektor-diplomski rad
 97. Photoshop-maturski-21
 98. Plan sajta-25
 99. Internet marketing program-33
100.Internet marketing plan turisticke agencije-17101.Tehnicka_organizacija_osiguranja-22102Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41103organizacija preduzeća-33104Analiz programa proizvodnje u 3. Oktobru-Novo Milosevo-26105.Devizno trziste-5106.Elektrotehnika-31107.Tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24108.Prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16109.Uvod u upravljacko racunovodstvo-19110.Nasledne bolesti-maturski-19111.Hartije od vrednosti-21112.Zvuk_Na_Racunaru-16113.Izabrana poglavlja iz Fizike - Boyle-Mariotteov zakon - Vlado Petrović-20114.Modemi-informatika-22115.Informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski-55 

http://www.maturskiradovi.net

  P2  

1.      Međunarodno kretanje kapitala i Međunarodne finansijske organizacije

2.      Inflacione strategije

3.      Tranzistori sa efektom polja

4.      Sigurnost kompjuterskih sistema

5.      Hidraulicni sistem traktora MTZ 80

6.      STUDIJA SLUČAJA „CRVENKA“

7.      prokleta avlija seminarski

8.      PRAKTICNA PRIMENA BANK. POSLOVANJA

9.      Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad

10.  Razvoj savremenog bankarstva

11.  Centralna banka Italija

12.  Selo kao turisticki motiv

13.  tržište tankerkog brodskog prostora

14.  Oktobarska revolucija-Rusija

15.  Punjač AA baterija

16.  VoIP (Voice over Internet Protocol)

17.  Marketing komuniciranja -Interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu

18.  REVIZIJA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA

19.  Seminarski Osnove finansija

20.  POJMOVNO ODREĐIVANJE IZAZOVA, RIZIKA I PRETNJI U PROCESU PREOBLIKOVANJA ZAMISLI I SISTEMA MEĐUNARODNE BEZBEDNOSTI

21.  OBAVEŠTAJNO – BEZBEDONOSNI SISTEM REPUBLIKE SLOVENIJE

22.  Lice i nalicje Globalizacije -Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

23.  Ničeova kritika hrišćanstva

24.  Poljoprivredna škola-Špargle sa sosom vinegret

25.  UML

26.  Bilansi

27.  seminarski  gotov   bilans

28.  FINANSIJSKA_TRŽIŠTA-seminarski_rad

29.  PRIJENOSNI SUSTAVI I KANALI

30.  UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA NA ZAPOSLENOST ZAPOŠLJAVANJE

31.  OD KREATIVNOSTI DO PORODIČNOG BIZNISA

http://www.maturskiradovi.net

 

32.  virusi

33.  Savremeni komunikacijski sistemi1

34.  ulaz-izlaz-assembler

35.  Poslovanje ugostiteljskih i turističkih organizacija

36.  Kompjuterski kriminal

37.  Biogeografija

38.  ugljenik

39.  Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora

40.  Diplomski rad-Metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom

41.  Hamurabijev zakonik

42.  STRES I PREVENCIJA STRESA

43.  POSLEDICE MODERNOSTI - Enntoni Gidens

44.  Seminarski - Raspon menadžmenta

45.  Тeorija troskova i teorija ponude

46.  seminarski operativni menadzment

47.  Biznis plan Bambi

48.  kablovski internet

49.  MENADŽMENT_DOGADJAJA_DTD

50.  Opadanje americke moci

51.  DREVNI EGIPAT,MIT I ISTORIJA

52.  diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji

53.  Pretpristupni fondovi EU

54.  seminarski iz sociologije-N A C I J A

55.  Solowljev model i presječni pregled država sa njihovim razlikama u primanjima

56.  trgovina dionicama

57.  osnove interneta

58.  internet servisi

59.  Internet2

60.  Elektronsko poslovanje II

61.  VERBALNA KOMUNIKACIJA

62.  LIDERSTVO

63.  Poremećaji identiteta u adolescenciji

64.  Proizvodne mogućnosti zemlje

65.  Celijske organele

66.  SRPSKA VOJSKA NA SOLUNSKOM FRONTU

67.  vista

68.  industrijska revolucija

69.  INFORMACIONI_SISTEMI

70.  Ekspertni_Sistemi_(1)

71.  vrednosni papiri

72.  B2C (business-to-consumer)  model poslovanja

73.  znacaj neformalne komunikacije-sem

74.  STRUKTURA SVJETSKE INDUSTRIJE I PODJELA

75.  Hard disk

76.  Izrada web stranice

77.  baze podataka-ROBNO POSLOVANJE

78.  Primitivna kultura Frejzerovo tumacenje magije

79.  islam

80.  Analogni i digitalni signali-DIPLOMSKI   RAD

81.  Internet

82.  e-trgovina

83.  Analiza četri faze modela procesa revizije

84.  podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu

85.  Naftni derivati

86.  TEROTEHNOLOGIJA

87.  odnosi s javnoscu

88.  Prirodni i vestacki izvori zagadjenja

89.  ALKOHOLIZAM KAO PROBLEM PORODICE I DRUSTVA

90.  LIBERALIZAM I GLOBALIZACIJA1

91.  Osnovne ideje i problemi liberalizma

92.  Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama

93.  Maturalni rad Azijski tigrovi

94.  Diferencijalne jednacine-diplomski rad

95.  Seminarski iz anatomije-TRAUMATSKE POVREDE STOPALA

96.  Tolerancije frekvencija

97.  Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskim skakanjem

98.  Tolerancije frekvencija

99.  LOGISTIKA U OSIGURANJU

100.           Finansijska trzista Centralna banka

101.           Bankarski menadzment

102.           Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture

103.           seminarski iz medjunarodne ekonomije

104.           historiski razvoj menadžmenta

105.           ishrana starih ljudi

106.           Buducnost mikroprocesora i racunara

107.           Ljudski Resursi

108.           Procedure osnivanja firme-diplomski

109.           tacka pokrica

110.           SOC. STRATEGIJA BLAGOSTANJA - EKO. SOC. PENZijsko. I ZDRAVstveno. OSIGURanje

111.           Krivicno pravna zastita dece i maloletnika

112.           Akcionarsko društvo

113.           Korištenje IT u sticanju konkurentskih prednosti II

114.           Metodi i modeli kontrole u organizaciji

115.           Investicije

116.           etika i moral

117.           seminarski rad - Menadzment informacioni sistemi

118.           Operativni menadzment -Ekosistem i ekomenadzment

119.           Upravljanje kvalitetom

120.           STRATEGIJSKI MENADZMENT

121.           Prirodna bogatstva Vrnjacke banje

122.           SAVREMENI PRIVREDNI SISTEM

123.           MARKETING USLUGA

124.           Maturski-geografski prikaz egipta

125.           Istorijski razvoj skijanja

126.           TRŽIŠNE STRUKTURE

127.           SEMINARSKI RAD-PODUZETNIČKE STRATEGIJE I TAKTIKE

128.           Medjunarodno pravo-Diplomatski zastupnici

129.           INTERNET MARKETING

130.           Poslovni kodeks

131.           Internet3

132.           Seminarski radi iz Marketing - Strategije marketinga i segmentacija trzista

133.           Seminarski rad iz organizacije - Sektor operativne pripreme

http://www.maturskiradovi.net

  

134.           Seminarski - RAD SA CIRKULARNOM POSTOM

135.           MATRICE

136.           Bankarski poslovi

137.           KONVERTIBILNOST VALUTA

138.           mikroracunari

139.           UTICAJ NOVCA NA PROIZVODNJU I CIJENE

140.           PENZIONI FONDOVI I OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE

141.           Henry Morgan - the King of Buccaneers

142.           Vodonik

143.           seminarski rad NACIONALNI PARK FRUSKA GORA – turizam

144.           Seminarski,Tranzicija i privatizacija u Srbiji

145.           Upravljanje proizvodnjom

146.           Solunska ofanziva

147.           Pojam akcije

148.           banke

149.           KREDITI MMF I SVETSKE BANKE

150.           Radno pravo

151.           Krvne grupe -  sredjeno

152.           Informacije za marketing odluke

153.           Istorija i razvoj interneta

154.           SIGURNOST U DRUMSKOM SAOBRACAJU

155.           MONARHIJA

156.           PowerPoint prezentacija fudbalskog kluba Partizan

157.           Nadezda Petrovic

158.           Tržište kapitala i berze

159.           Despot Stefan Lazarevic

160.           Velike trgovinske berze u svetu

161.           VITAMIN C- HEMIJSKA I MIKROBILOŠKA

162.           Eurocontrol (evrokontrola) – Izvestavanje

163.           Mrezni Protokoli za Multimedijalne Usluge

164.           PRIMENA 3G SISTEMA

165.           STVARANJE POLITIČKOG BRENDA MULTIMEDIJALNIM KOMUNICIRANJEM

166.           seminarski rad iz preduzetnistva

167.           CISC & RISC arhitekture

168.           Kompjuterski virusi

169.           Novac

170.           Ekonomski zakoni

171.           porodica i brak

172.           STRES U PROCESU RADA

173.           Informacioni sistemi i baze podataka - Access primjena i primjer

174.           poslovna etika

175.           ORGANIZACIJA PROIZVODNJE

176.           usb1

177.           usb2

178.           Timski rad 1

179.           TimskiRad

180.           trziste kapitala

181.           3Givan

182.           Izvori kapitala u preduzeću

183.           Menadžer inovator

184.           poslovanje hotel  „Merkur“ v.banja

http://www.maturskiradovi.net

  

185.           automatizacija procesa

186.           proračun stabilnosti regulacijskog kola

187.           Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju  od krivicnog dela

188.           Dokumenta koja prate robu

189.           seminarski rad marketing

190.           Sociologija-Kultura-nastanak i razvoj

191.           UREĐIVANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

192.           Eutanazija

193.           usb

194.           MATURSKI RAD IZ RACUNARSKIH MREZA

195.           marketing mix

196.           Misljenje

197.           Misljenje

198.           Metode tehnoloskog  predvidjanja

199.           budizam

200.           Cena kao instrument marketing MIXa

201.           Firenze

202.           hartije od vrednosti i..

203.           Akcionarsko drustvo

204.           Ethernet

205.           IPTV

206.           Revizija

207.           definisanje monopola

208.           ABS BANKA

209.           Estetika-POPART

210.           Coca Cola &

211.           strateg plan i pol sred za rad

212.           Assembler

213.           ARHITEKTURA RAČUNARA

214.           Racunovodstvo

215.           SEMINARSKI RAD ugovor o građenju

216.           SEM-BK-Bankarski poslovi

217.           Kulturna blaga Belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture

218.           Seminarski, Niče

219.           WEB DIZAJN220.           pojam hov221.           seminarski_iz_etike222.           Menadzment LjudskihResursa U Uslovima Globalizacije223.           Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu224.           Planiranje Ljudskih Resursa U Sportu225.           Selekcija Kadrova226.           djuzepe verdi 227.           Analiza motivacione strukture zaposleni. - sem.rad228.           Matica srpska - Istorijat, rad, organizacija229.           Pomocni programi230.           Finansijske institucije i tržišta231.           Seminarski rad coca cola232.           Poslovna etika233.           Rizik234.           Analiza finansijske situacije preduzeća235.           Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije236.           Cajevi u medicini-diplomski237.           religija-10238.           seminarski-lokalna samouprava239.           ekonomika preduzeca240.           Način adresiranja mikroprocesora INTEL 8086241.           NEUROZE242.           Osmansko carstvo243.           berza i berzanski posrednici244.           Proteini245.           KomunikMreze246.           Racunarskekomunikacije247.           OSNIVANJE PRIVREDNOG SUBJEKTA248.           Matuski - Josip Broz Tito249.           berzansko i bankarsko poslovanje250.           Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera251.           metodologija ekonomske nauke252.           Metod ekonomije253.           Mehanizmi nasledjivanja254.           Imunost, transplatacije kod ljudi255.           Ekonomika256.           SAp implementation project proposal257.           Biznis plan za proizvodnju jaja258.           Bitka kod Kurska259.           Ugovor o trgovinskom zastupanju260.           menadzment-diplomski261.           monopol262.           Neuroza263.           MONOPOL264.           umetnost fotografije I Reneke Dijkstra265.           Etika266.           Seminarski rad-ANALIZA TRAŽNJE267.           Informacioni sistem preduzeca268.           Seminarski rad iz organizacije269.           Seminarski rad iz sociologije - Moc i vlast270.           Vrste i efekti carine271.           susenje mesa272.           Savremene racunarske komunikacije273.           PROSTITUCIJA4274.           BEZICNE MREZE275.           Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije276.           Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta277.           skripta strategijski menadzment278.           JAPANSKI MENADZMENT279.           MEĐUNARODNA TRGOVINA280.           BiznisPlanPreduzecaKamenDOO281.           Biznis plan KERIC CO282.           Seminarski - Analiza troskova u Metalfinisu Jagodina283.           turisticke .agencija_i_sire_okruzenje284.           kadar_u_prodaji285.           Seminarski rad Medjunarodne poslovne finansije

286.           Devizna tržišta

287.           Komunikacije i odnosi sa javnošću

288.           VODE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA289.           principi menadzmenta290.           seminarski rad -sociologija-religija291.           država i organizacija vlasti292.           GLOBALIZACIJA-SOCIOLOGIJA SEMINARSKI293.           OBLICI DRUŠTVENE SVESTI- Socilogija294.           TEORIJSKO FILOZOFSKE PRETPOSTAVKE POSLOVNE ETIKE- Poslovna etika295.           Zenski likovi u deliva Borislava Stankovica296.           stres297.           agresivnost298.           Geografski prikaz Tunisa299.           Regulacija temperature prostora300.           Aleksandar Veliki-diplomski301.           međunarodni finansijski menadžment302.           RAF Project Proposal-SAP Implementation Project Proposal303.           Biznis plan PVC stolarija304.           Optimizacija proizvodnog procesa305.           Geopolitika306.           evroatlantizam307.           Diplomski rad-Bankarski krediti308.           NOVA EKONOMIJA309.           Ekonomija obnovljivih resursa310.           ekonomija i jezik311.           Novac i savremeni problemi novcanog opticaja312.           Nasilje313.           Seminarski-ekonomija (konkurencija)314.           organizacija i vodenje marketinga2315.           ŽIVOTNI VEK PROIZVODA316.           Motivacija zaposlenih317.           Novac318.           Sistemska Strukturna Analiza – SSA319.           Ekspertni sistemi320.           organizacija i vodenje marketinga321.           Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu322.           AKCIONARSKO_DRUŠTVO323.           JAVNI  RASHODI324.           Berzanski menadžment325.           religija326.           Makroekonomski identiteti327.           Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela328.           holandija329.           hemofarm – seminarski330.           seminarski upravljanje kvalitetom331.           ZDRAVSTVENI TURIZAM332.           seminarski Berze333.           Kreditni poslovi  Seminarski334.           Nezaposlenost u Vojvodini335.           Aleksa Santic336.           licna vlast337.           Preduzetnistvo u Srbiji338.           ROD I LJUDSKA SEKSUALNOST-iz sociologije339.           Seminarski rad Industrijski transporti- KONVEJERI340.           Proizvodnja Sweet bitter-a u DOO Simex341.           ORGANIZACIJA PROIZVODNE FAZE U ¨ BIRA¨ BIHAĆ342.           ORTAČKO DRUŠTVO343.           Savremene teorije mđunarodne podele rada344.           analiza_finansijskog_polozaja345.           Medjuumrezavanje346.           Lizing2347.           Pojam narkomanije348.           OPERATIVNI SISTEM LINUX349.           Satelitski uredjaj telekomande saobracaja350.           seminarski rad- PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA351.           Istorija Starog Egipta352.           Analiza_zakona_o_izmenama_I_dopunama_zakona_o_osiguranju353.           Digitalana slika-bit, bajt, boja354.           Poslovni plan355.           Osnove_menadzmenta356.           ELEKTRONIKA U ZGRADAMA Serveto Pecin357.           Geometrijska analiza Rafaelove  “Atinske Škole”358.           DAN D-Iskrcavanje na Normandiju359.           INFLACIJA360.           trzizte kapitala361.           KELTSKI,ORIJENTALNI I DRUGI MITOVI O GOSPODARU PRSTENOVA362.           Seminarski rad digitalni  sustavi363.           Matrijarhat (MIT ILI ISTORIJSKA CINJENICA)364.           sociologija ljubav365.           Prvi svijetski rat.  (uzrok,trajanje i posledice)366.           fiskalna politika367.           fiskalna ekonomija 368.           luxol ZR369.           rezervacije putem interneta(seminarski)370.           MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI-AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA371.           SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE372.           e marketing373.           TEST MATICNE PLOCE ASUS A8N-SLI DELUXE374.           Upravno pravo375.           Filozofski-Ideoloska osnova Marksovog Ucenja376.           Odgovornost prevozioca  u saobraćaju377.           Obelezja nacionalnih bankarskih sistema378.           INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE379.           Nuklearno naoruzanje380.           Ravnogorski cetnicki pokret381.           Propagandna nacela i tehnike382.           Seminarski rad ispitivanje cvrstoce383.           Berzanski_krahovi11384.           Geografski prikaz egipta385.           Privredna drustva386.           Ustavi Srbije posle Drugog svetskog rata387.           Ljudska i gradjanska prava388.           DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA389.           maturski mreze390.           Socioloski aspekti interneta i rada na internetu391.           maturski rad-NESTANAK JEZIKA U SVIJETU-sociologija392.           Preduzetništvo i inovativnost393.           Seminarski - Osnovi ekonomije394.           Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima395.           solunski front396.           Marketing397.           Agenda 21 –Globalni ekoloski problemi-diplomski rad398.           Preduzetnistvo399.           Osnovi Marketinga400.           Informaticke tehnologije401.           Ekonomika poslovanja402.           Upotreba WIZARD-a za izradu upita403.           Procesi i oblici abrazije404.           sap 
  

http://www.maturskiradovi.net

  P3 
 1. finansijska_trzista-TRŽIŠTE OPCIJA
 2. MEDJUNARODNA TRGOVINA-UZROCI I POSLEDICE RASTA
 3. KORPORATIVNA PREDUZETNIČKA ORGANIZA-   CIONA   KULTURA   I    POSLOVNA         ETIKA
 4. ISPITIVANJE IZDUVNIH GASOVA PRILIKOM TEHNICKOG PREGLEDA
 5. Geografija naselja-Megalopolis Boston-Vašington
 6. GLOBALNA HARMONIZACIJA POLAGANJA RAČUNA
 7. upravljanje kvalitetom
 8. ORGANIZACIJA
 9. NEPOTPUNA KONK,MONOPOL,OLIGOPOL...OE
 10. konflikti u organizacijama
 11. Dimenzije organizacione strukture
 12. Deflacija i deflaciona politika
 13. Finansijski menadžment turističkog preduzeća
 14. kom. poznavanje robe ISHRANA
 15. Diplomski-ULOGA KOMUNIKACIJE UNUTAR PROCESA ODLUČIVANJA
 16. Geometrijski_problemi
 17. inflacija seminarski rad
 18. Prvi svetski rat
 19. Uvod u građansko pravo-fizička lica
 20. UVIDJAJ KOD SAOBRACAJNIH NEZGODA
 21. Nastanak Evropske unije
 22. Kriminalistički aspekt uviđaja
 23. Vaznije_osobine_kruga
 24. Trisekcija_ugla
 25. Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija na taj proces
 26. Govornička vještina Cicerona
 27. STUDIJA SLUČAJAJP PTT “SRBIJA”
 28. Preduzetnistvo u sportu - Biznis Plan INTER GYM
 29. REALIZACIJA REDOVNOG POSLA IZVOZA ROBE-Spoljnotrgovinsko poslovanje
 30. menica2
 31. STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEĆA I KVALITET PROIZVODA
 32. Motivacija u organizacijama
 33. Krispy Kreme- strategijski menadzment
 34. JP Aerodrom “Nikola Tesla”
 35. evidencija nabavke materijala
 36. ETIKA U RADIO TELEVIZIJI VOJVODINA-Upravljanje ljudskim resursima-
 37. Zadatak prevoza robe
 38. Internet marketing
 39. ZUpcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi
 40. LINEARNO PROGRAMIRANJE1
 41. INFLACIJA
 42. Sredstva poslovanja preduzeca
 43. menica
 44. Menjacki prenosnici
 45. stambeni_krediti
 46. Ekonomija agrarnog razvoja-SPECIFIČNOST POLJOPRIVREDE I NJENE PROIZVODNJE
 47. uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
 48. Analiza osnovnih proizvodnih faktora
 49. IP Telefonija
 50. POJAM TRŽIŠTA I INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA
 51. menadzment. malog biznisa2
 52. VoIP tehnologija
 53. evropske-integracije-kao-sansa
 54. STRES U ORGANIZACIJI
 55. zastita prava potrosaca
 56. Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda
 57. tajland
 58. Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa
 59. ELEKTRONSKO BANKARSTVO
 60. EKONOMIKE PREDUZEĆA-rentabilnost
 61. potrebe i motivi potrosaca
 62. Pojam moci
 63. Boj na Kosovu
 64. FINANSIJSKA REVIZIJA JAVNOG SEKTORA - OSNOVA ZA AKTIVNI POSLOVNI AMBIJENT
 65. TRENDOVI NA GLOBALIZOVANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
 66. DINKO ŠIMUNOVIĆ»DUGA«
 67. USTAVNOST EVROPSKE UNIJE I AKTI INSTITUCIJA EVROPSKE UNIJE
 68. HISTORIJSKI  PRISTUP,  VRIJEDNOST  I  ZNAČAJ  RETORIKE
 69. Cisco swicevi Catalyst Series 2950
 70. UPRAVLJANJE ZALIHAMA1
 71. PREDMET I RAZVOJ POLITICKE EKONOMIJE
 72. ZNAČAJ DIREKTNOG MARKETINGA
 73. Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu
 74. RAČUNARSKE MREŽE
 75. STRATEGIJSKO PLANIRANJE
 76. Zakljucivanje i forma ugovora
 77. Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment
 78. osiguranje transporta
 79. Međunarodna trgovina
 80. Inzenjerska ekonomija - Industrijski kapital i profit
 81. Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije Dunav Osiguranje
 82. Klasteri I Defragmentacija
 83. POVEĆANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA
 84. operativni sistemi
 85. CEFTA Central European Free Trade Agreement
 86. Klasa, stratifikacija i nejednakost
 87. Porodicni Biznis plan
 88. ZIROSKOP
 89. Venecijanska renesansa
 90. seminarski rad iz makroekonomije
 91. Spojnice-masinstvo
 92. ZNAČAJ FRANŠIZINGA ZA PREDUZETNIŠTVO
 93. UPRAVLJANJE ZALIHAMA
 94. MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU U SPORTSKOM MENADŽMENTU
 95. poreska nacela
 96. BERZE
 97. Sklapanje Racunara
 98. Konsolidovanje bilansa uspjeha
 99. transportne sposobnosti - kapacitet transporta
 100. ОБРАЗОВНА МОЋ И УТИЦАЈ У   МЕНАЏМЕНТУ
 101. Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu
 102. ETIKA I MORAL KOD MENADŽERA (U BIZNISU) U 21. VIJEKU
 103. Telekomunikacione instalacije-Električne instalacije slabe struje (instalacije telekomunikacionih uređaja)
 104. Devizni racun
 105. IGrafickiradizKonstruisanja-IVgodina-2007-2008
 106. Web Design
 107. Samsung Electronic Company- Globalne marketinške operacije
 108. ORGANIZACIJA PRODAJE
 109. NASTANAK MOBILNE TELEFONIJE, MREŽE DRUGE i TREĆE GENERACIJE, 3G, 4G
 110. Vodjenje u sportu
 111. Arhitektura računarskog sistema
 112. PROBLEM ZIVOTNE SREDINE
 113. POJAM I ZNACAJ TROSKA U POSLOVANJU PREDUZECA
 114. SMKorporacija, strategija korporacije
 115. MotivacijaPotrosaca
 116. Rafinerija gasa Elemir
 117. poduzetništvo-nacin financiranja poduhvata
 118. Mleko
 119. PR I TELEVIZIJA
 120. globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja
 121. vazdusni prevoz-sr
 122. POSLEDICE MODERNOSTI - Enntoni Gidens
 123. Adobe Photoshop
 124. sociologija,porodica
 125. Konsolidovanje_bilansa_uspjeha
 126. Vrste_Hartija_od_Vrednosti
 127. kratkorocni izvori finansiranja
 128. Biznis_plan_1__BPS
 129. Internet Mreza svih mreza
 130. Seminarski rad - Menadžment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu
 131. Nastanak i razvoj odnosa s javnošću U Hrvatskom hotelijerstvu
 132. STRATEŠKO USMJERENJA PREDUZEĆA
 133. Maturski (Grcka Mitologija)
 134. Akcionarsko drustvo
 135. ECB
 136. jevrejstvo
 137. extra-Religija
 138. Osnovi menadzmenta
 139. matematika Kompleksni brojevi
 140. UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT)
 141. FunkcijaEvaluativnihIstrazivanjaUReformiObrazovanja
 142. Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja
 143. kognitivni razvoj predskolskog deteta
 144. PRIRODNE I DRUSTVENO-EKONOMSKE ODLIKE NEGOTINSKE KRAJINE
 145. MENADŽER KOMUNIKATOR
 146. Teorija igara
 147. ANTIMIKROBNA TERAPIJA U HIRURGIJI
 148. Corel_Draw_X3 alatke
 149. seminarski iz teorije sistema
 150. ortačko društvo
 151. Jezik kao sistem govora i znakova
 152. SOCIOLOGIJA- OBRADA DELA ERVING GOFMAN- KAKO SE PREDSTAVLJAMO U  SVAKODNEVNOM ŽIVOTU
 153. NIVOI FORMULISANJA STRATEGIJE
 154. DRUSTVENI BRUTO PROIZVOD, DRUSTVENI PROIZVOD, NACIONALNI DOHODAK
 155. Procesor-centralna procesorska jedinica
 156. Mobilna telefonija
 157. DINKO ŠIMUNOVIĆ-DUGA
 158. Poslovno pravo uopšte, Akcionarsko društvo
 159. Teorije i koncepti institucionalnih promena
 160. izvori međunarodnihtrzishih arbitraže
 161. Lizing
 162. XML
 163. POJAM I PODELA OBRTNIH SREDSTAVA
 164. seminarski eksternalije
 165. logistike-Informaciono komunikacione tehnologije – ict u funkciji   logistike
 166. metodologija obavjestajnih sluzbi
 167. bankarski_poslovi
 168. Šta je energija talasa
 169. Cannabis sativa-marihuana
 170. Grafičke kartice
 171. Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi
 172. sociologija-Rat kao drustveni fenomen
 173. seminarski-ekologija
 174. Turska-geografija
 175. Maturski-Derivati karboksilnih kiselina
 176. seminar gospodarstvo
 177. Dubai-geografija
 178. Matematika-Odredjeni integrali
 179. Uredaji Za Reprodukciju Zvuka
 180. Intervju
 181. Instrumenti trzista kapitala
 182. Seminarski rad iz UIS-a-PB
 183. Etika i moral u biznisu2
 184. Multimedijalni sistemi2
 185. KVANTITATIVNI EKONOMSKI I FINANSIJSKI  MODELI BIZNISA
 186. Seminarski - Makroekonomija - Nacionalni dohodak i njegova raspodela
 187. Seminarski operativni  i strategijski manadžment
 188. Spartansko uredjenje
 189. WEB MARKETING -REKLAMIRANJE NA INTERNETU
 190. Narkomanija-cirilica
 191. Seminarski rad iz Marketinga - SWOT Analiza
 192. Seminarski rad iz Ekonomije - Finansijska i devizna trzista u svetu i Srbiji
 193. racunovodstvo-Pojam I znacaj realizacije robe
 194. analiza programa javnih rashoda
 195. ODLUKE O CENAMA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA
 196. Maturski rad-Jevrejstvo
 197. Organizaciono ponašanje i motivisanje
 198. ODNOSI MEDJU POLOVIMA
 199. Politika,moc i vlast
 200. Etika i moral u biznisu
 201. Seobe Srba
 202. Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija
 203. Metod statistickih uzoraka
 204. Doping u sportu1
 205. Seminarski rad iz Industrijskog menadzmenta - Maslovljeva teorija potreba
 206. seminarski OPŠTE UČENJE O PRAVU
 207. Seminarski rad iz Marketinga - Cena kao instrument marketing miksa
 208. poslovna_kultura-VERBALNA KOMUNIKACIJA U POSLOVNIM ODNOSIMA
 209. NISTAVNI PRAVNI POSLOVI
 210. Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba
 211. Narod kao globalna društvena grupa
 212. marketing menadzment istrazivanja
 213. Seminarski rad-Okoliš monitoring izvještaj
 214. Učenje po modelu
 215. Vodic kroz Evropsku uniju danas
 216. Put Alije Djerzeleza Iva Andrica
 217. Impresionizam u francuskom slikarstvu
 218. DEFINISANJE MENADŽMENTA I MARKETINGA USLUGA
 219. Poremecaji ponasanja
 220. pamcenje
 221. PORODIČNA PEDAGOGIJA
 222. bojana knjizevnost
 223. Ugovori u medjunarodnom poslovanju
 224. Spediterski  posao
 225. Diplomski-Upiti u XML jeziku
 226. Transkripcija – uloga i funkcija inicijalnog kompleksa
 227. Asortiman proizvoda
 228. Finansijska trzista
 229. računar I hladjenje
 230. Teorija evolucije
 231. MS Agent & CD Player
 232. Pametne kartice za placanje
 233. Monetarna politika Narodne Banke Srbije
 234. Geometrija-Osna Simetrija
 235. DUVANSKE INDUSTRIJE I ETIKA
 236. MEMORIJA RACUNARA
 237. Osnovi ekonomije - Monopolisticka Nepotpuna konkurencija
 238. KORIŠĆENJE INTERNET SERVISA U ELEKTRONSKOM
 239. Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora
 240. Hriscanstvo i Srpska pravoslavna crkva
 241. Hriscanstvo
 242. TRGOVINA LJUDIMA – PROBLEM NA GLOBALNOJ RAZMERI
 243. SPORAZUM O IZBJEGLICAMA I RASELJENIM LICIMA (ANEKS 7
 244. SrpskaPravoslavnaCrkvaNaKosovuIMetohijiIInternet
 245. Hriscanstvo 1
 246. Poslovno planiranje
 247. Globalizacija.
 248. Nastanak srpskih dinastija Obrenovic i Karadjordjevic
 249. Operativni sistem UNIH-FreeBSD
 250. Seminarski, javne finansije, takse
 251. Marketing istrazivanje
 252. Problemi Ishrane
 253. STANOVNISTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
 254. Bosna i Hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
 255. Baze podataka
 256. mladi u srbiji-sociologija
 257. Robovi u Starom  Rimu
 258. snovi
 259. Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma Kikinde       -diplomski
 260. upravljanje kvalitetom-O B E Z B J E Đ E NJ E   I   O B U K A   K A D R O V A
 261. obligaciono pravo
 262. Windows Xp
 263. STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZECA
 264. MIT I MITOLOGIJA
 265. Seminarski rad-ANALIZA TRAŽNJE
 266. Ekonomski rast i razvoj preduzeca
 267. Upravljanje rizicima
 268. AnalizaTrzista
 269. FAZI LOGIČKI KONTROLERII
 270. NEURONSKE MREŽE U PREDVIĐANJU PROFITABILNOSTI
 271. MOGUĆNOSTI PRIMJENE NEURONSKIH MREŽA
 272. INTELIGENTNO UPRAVLJANJE SUSTAVIMA
 273. fuzzy logika
 274. maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem
 275. Krivicna prijava
 276. MOTIVACIONI FAKTORI U PROIZVODNJI
 277. Finansijsko trziste
 278. SAVREMENI FINANSIJSKI PROIZVODI I NJIHOVA PRIMENA U TURISTIČKOJ PRIVREDI
 279. Osnove tehnike grejanja - AT3
 280. Ponasanje larve I. elegans
 281. VERTIKALNA PODELA FUNKCIJA
 282. informatika-Video klub
 283. Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-Tema Aska i vuk
 284. Deonice
 285. КРИМИНАЛИСТИКА ТЕХНИКА Трагови крви
 286. INŽENJERSKA EKONOMIJA
 287. VITAMIN C- HEMIJSKA I MIKROBILOŠKA SINTEZA
 288. Prava zena
 289. NEJEDNAKOSTI U VASPITANJU I OBRAZOVANJU MLADIH
 290. Program poslovanja JKP “Parking-Sabac”
 291. Pojam akcionarskog društva
 292. CENA KAO INSRTUMENT MARKETING MIKSA
 293. TRŽIŠNA EFIKASNOST I ODSUPANjE OD TRŽIŠNE EFIKASNOSTI
 294. PONAŠANJE EMIGRANTA U NOVOJ SREDINI
 295. Napad na Francusku 1940
 296. PROFITABILNOST BANAKA
 297. TROŠKOVI U FUNKCIJI USPOSTAVLJANJA I KORIŠTENJA KAPACITETA
 298. terenski uzvjestaji UMJERENA MENTALNA RETARDACIJA
 299. OBEZBEĐENJE   I   OBUKA   KADROVA
 300. METODE ODREĐIVANjA UBRZANjA ZEMLjINE TEŽE
 301. Akcije
 302. Obveznice
 303. SREDNJEVJEKOVNA KULTURA ARAPA
 304. fizika-prelamanje svjetlosti
 305. Hiv- virusi-prevencija
 306. razvoj računarskih mreža
 307. DUGOROČNI  IZVORI  FINANSIRANjA
 308. pojam lider,preduzetnik i menadzer
 309. KREDITNI BANKARSKI POSLOVI
 310. CPU – CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA
 311. Trziste izvedenih hartija od vrednosti
 312. Osiguranje bankarskih depozita
 313. POJAM BENCHMARKINGA
 314. POSLOVNI  BONTON
 315. DRUŠTVENA ODGOVORNOST  I    MENADŽMERSKA ETIKA
 316. Rizicno poslovanje
 317. elementi elektricne instalacije
 318. Ekologija flaširanih voda
 319. FM PREDAJNIK SA FET Tranzistorima
 320. ŽELEZNIČKA VUČNA VOZILA
 321. Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta
 322. KOMUNIKACIJE
 323. uputstvo za rs domen
 324. Linux-Unix Poslovni paketi
 325. Opste karakteristike Odonata
 326. MATEMATIKA-Odredjeni i neodredjeni integrali
 327. fasizam
 328. jung
 329. snovi
 330. emocije
 331. sparta
 332. Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza
 333. Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-diplomski
 334. neuronske mreze u predvidjanju buducnosti
 335. Biznis Plan
 336. MATRICE   -Matematika
 337. Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta
 338. Diplomski rad na temu MOBILNI AGENTI NA INTERNETU
 339. Nacionalni parkovi Evrope
 340. Tehnoloski sistemi
 341. Industrijske masine
 342. Marketing
 343. Trziste troskovi i cene
 344. Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje
 345. Upravljanje kvalitetom
  

http://www.maturskiradovi.net

  

 

 

 

 


Log in to comment:

Attention: many blogigo features are only available to registered users. Register now without any obligations and get your free weblog!