marsha8adkins

Dec 8, 2015 at 00:16 o\clock

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ / SİSTEMLERİ

Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi ve sistem dizaynı uzman kadromuz tarafından yerinde inceleme yapıdıktan sonra en kısa sürede tasarlanır. Atıksuların kanalizasyon şebekesine verilmesi için deşarj standardına uygun hale getirilmesi gereklidir. Aksi durumlarda Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılacak uyarıların ardından ciddi cezalar uygulanır. Verimli, ekonomik ve uzun ömürlü sistemleri hizmetinize sunarız.

ÖLÇME - KONTROL TEKNOLOJİSİ Kullanımı kolay ürünlerimizle su analizi yapmak daha kolay, daha hızlı, daha keyifli, daha yeşil ve daha bilgilendirici. Laboratuvarlarda, yüzey suları ölçüm istasyonlarında, sistematik proses içi ölçümlerde, soğutma-ısıtma ortamlarında, arıtma çamurlarında, ham sularda, yüksek saflığa sahip ultra saf sularda cihazlarımız kullanılmaktadır. Tasarruf, kusursuz çalışma, güvenilir ölçüm sonuçları.

SCADA - OTOMASYON TEKNOLOJİSİ Atıksu tesisleri, içme suyu şebekeleri ve terfi - pompa istasyonlarında kolay ve hızlı çözümler. Hayatımızda suyun yeri ve değeri belirgin bir şekilde artmıştır. Hızlı yaşanan dünyada musluğa su getirmek daha kolay olmalıdır. Yeni sistem kurulumları, mevcut sistemin bakım/onarımı, proses değişiklikleri, arıza durumunda SMS gönderimi.DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) Deşarj izin belgesinin veya deşarj ruhsatının alınabilmesi için ilkönce atıksuyunuzun karakterizasyonuna ve debisine uygun arıtma tesisi projelendirilip faaliyete alınmalı ardından da arıtma tesisi sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Arıtma tesisini sağlıklı bir şekilde işletmek ve düzenli olarak bakım hizmeti almak Deşarj İzin Belgesi almada anahtar rol oynar. Bu çerçevede uzman kadromuz resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlar.

ATIKSU ARITMA TESİSİ EKİPMAN TEMİNİ VE İMALATI Tesislerde kullanılan ekipmanların kalitesi arıtma tesisinin işletilebilirliğini ve tesisin arıtma verimini önemli ölçüde etkiler. İsteğinize uygun olarak bazı ekipman ve parçaları kendimiz üretiriz. Havalandırma ekipmanı, ızgaralar, dozaj pompaları, kontrol ve ölçüm ekipmanları, karıştırıcılar, santrifüjler, sıyırıcılar, filtre presler, membranlar, ters ozmos ve karbon filtrasyon üniteleri, iyon değiştiriciler, yumuşatıcılar.

ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETİLMESİ BAKIM ONARIM Tesislerde elde edilen verimin istikrarlı şekilde devam etmesi için hassas olarak işletilmesine ve periyodik olarak bakımının yapılmasına ihtiyaç vardır. Metalik aksam, plastik aksam, paslanmaz krom ekipman imalatı. Arıtma tesisi revize edilmesi, elektronik bakım.

ATIKSU VE HAVUZ SUYU ANALİZLERİ Atıksu analizleri, halka açık havuzların su analizleri, kuyu suyu analizleri. Tesislerin verimini belirleyebilmek için belirli periyotlarda yapılması gereken analizler önemli http://www.aktepegroup.com.tr - aktepe - bir yer tutar. Yapılan analizler raporlanır, limit değerlere göre yorumlanır, yapılması gereken işlemler varsa belirtilir.

KOKU ANALİZİ Koku emisyonu; uluslararası kabul gören yöntemlere göre yapılmalıdır. Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliğine göre koku şikayetine sebep olan faaliyetlerden ileri gelen koku sorunları belirlenir. Koku/gaz yoğunluğuna göre seyreltme metodu ile ölçümler yapılarak sonuçlar değerlendirilir.

SU DEPOLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU3D HIZLI PROTOTİPLEME İMALAT MERKEZİ Tasarımlarınız 3 boyutlu yazdırma teknolojisiyle hayat http://www.aktepegroup.com.tr - aktepe - bulsun. Her an elinizin altında somut bir tasarımınız bulunsun. Dizaynlarınızı uygunluk açısından kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde test edin. İmalat sanayi, endüstriyel tasarım, otomotiv, kuyumculuk, dental çalışmalar, animasyon, eğitim, savunma - havacılık, spor aletleri, teknolojik cihaz tasarımları ve oyuncaklarda rahatlıkla uygulanabilir. Kayseri Tel: (0352) 222 0 222 info[AT]aktepegroup.com.tr


Comment this entry

Attention: guestbook entries on this weblog have to be approved by the weblog\s owner.