anti zolm

Jun 21, 2012 at 07:57 o\clock

کدوم بهتره؟

 بیست هزار نفر کشته هم بدیم بدست پوتین داران امریکایی بهتره یا صد ها هزار نفر کشته بشن توسط بسیج و سپاه و نیروی انتظامی

Jun 21, 2012 at 07:50 o\clock

دلیل زور زدن های احمدی مقدم، رییس پلیس ایران مشخص شد

به دلیل پایان یافتن زمان مسئولیت فرمانده نیروی انتظامی، احمدی مقدم جهت ابقاء و تمدید حکم فرماندهی خود بر نیروی انتظامی به تشدید طرح های مقابله با بدحجابی و ... پرداخته تا خامنه ای حکمش را تمدید کند در این حین دوستان او درصدد حمایت از وی در رسانه ها هستند.