actuallyflat9973

Feb 13, 2015 at 15:36 o\clock

367 mld zł - tyle są warte wszystkie mieszkania w Warszawie1070 mld zł – aż tyle warte są mieszkania w 17 największych Polskich miastach. Jedna trzecia tej kwoty przypada na Warszawę, gdzie nieruchomości są warte 10 razy więcej niż w Lublinie i prawie 40 razy więcej niż w Zielonej Górze.

W 2015 roku budżet państwa zakłada wydanie kwoty ponad 343 mld złotych. Czy to dużo? Wszystkie nieruchomości mieszkalne w Warszawie mogą być warte 367 mld złotych, czyli niewiele tylko więcej niż w rok wypłynie z państwowej kasy. Jak doszliśmy do tej kwoty? Zgodnie z najnowszymi danymi NBP przeciętna cena transakcyjna m http://youngjunk47429372.pen.io/ - deska tarasowa akacja cena - kw. używanego mieszkania w Warszawie wynosiła w IV kw. 2014 roku 7057,6 zł. GUS natomiast szacuje, że łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w stolicy to 52 mln m kw.

Wartość mieszkań w wybranych miastach

Na pierwszym miejscu Warszawa, na drugim Kraków, jednak różnica pomiędzy starą a nową stolicą jest niebagatelna.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na kolejnych miejscach na podium pod względem łącznej wartości mieszkań uplasowałby się Kraków i Wrocław. Wartość lokali mieszkalnych w tych miastach można oszacować na odpowiednio 117 i 107 mld złotych. Powodem są oczywiście niższe, niż stołeczne, ceny mieszkań oraz fakt, że w Krakowie i Wrocławiu mieszkań jest 2-3 krotnie mniej niż w Warszawie. Za metr lokalu w Krakowie płacono pod koniec 2014 roku 5,8 tys. zł, a we Wrocławiu bez mała 5,2 tys. zł.

Na ostatnich miejscach w tabeli można znaleźć mieszkania z mniejszych miast wojewódzkich, w których ceny nieruchomości można uznać za bardziej przystępne. I tak na przykład w Zielonej Górze, gdzie łączna powierzchnia mieszkań jest 16-krotnie mniejsza niż w Warszawie, za metr mieszkania trzeba zapłacić mniej niż 3 tys. zł. Jest to najniższa cena w gronie 17 miast wziętych pod uwagę. W efekcie wszystkie zielonogórskie mieszkania są warte mniej niż 10 mld zł. Kwota taka wydawana jest z państwowego budżetu w mniej więcej 9 dni.

Do miast o relatywnie niskiej cenie mieszkań można też zaliczyć Katowice (11. miejsce w tabeli wartości mieszkań), gdzie http://dustylemon345.yolasite.com/gordonswebpage - deski elewacyjne bangkirai - przeciętna cena transakcyjna to 3,3 tys. zł. Podobnie jest w Łodzi, gdzie za metr trzeba zapłacić niewiele więcej (3,5 tys. zł), a mimo to stolica województwa łódzkiego uplasowała się na 5 miejscu w prezentowanym zestawieniu – przed Poznaniem (prawie 5 tys. zł za m kw.), a za Gdańskiem (ponad 5 tys. zł za m kw.). Powód takiego wyniku to często zapominany fakt, że Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności (tuż za Krakowem). W efekcie mieszkań w Łodzi jest 348 tysięcy. Dla porównania w Krakowie jest ich http://www.e-budownictwo.tv/ - http://www.e-budownictwo.tv/ - 346, a w Warszawie 885 tys.

Oczywiście trzeba pamiętać, że przedstawione wyniki nie są efektem dokładnej wyceny setek tysięcy nieruchomości, a jedynie daleko idących uogólnień. Dla przykładu GUS pod pojęciem powierzchni mieszkań sumuje wielkość zarówno lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych. Metr tych drugich jest przeważnie tańszy.

Bartosz Turek,

href='http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/120123,367-mld-zl-tyle-sa-warte-wszystkie-mieszkania-w-Warszawie,1,80,1.html' - http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/120123,367-mld-zl-tyle-sa-warte-wszystkie-mieszkania-w-Warszawie,1,80,1.html -

Feb 12, 2015 at 12:39 o\clock

Zalety wniosku o interpretację podatkowąWniosek o interpretację podatkową warto złożyć tak na prawdę w przypadku każdej większej wątpliwości co do rozumienia treści przepisów podatkowych. Zwłaszcza, jeśli już wykorzystaliśmy inne dostępne źródła informacji (np. broszury Ministerstwa Finansów czy wyjaśnienia Krajowej Informacji Podatkowej) i nadal nie wiemy, jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem. W zależności od skali niejasności co do rozumienia prawa podatkowego, fiskus wydaje interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Indywidualna sprawa podatnika

W przypadku braku pewności co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, podatnik ma prawo złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Zastosowanie się do niej nie może podatnikowi zaszkodzić – nawet, jeśli interpretacja okazałaby się błędna, podatnik nie będzie musiał zapłacić podatku (jeśli z interpretacji będzie wynikać, że danina w danym przypadku nie jest należna) czy odsetek za zwłokę i nie poniesie odpowiedzialności karnej skarbowej za to, że korzystając z interpretacji błędnie rozliczył się z fiskusem. Interpretacja indywidualna chroni tylko wnioskodawcę, a to oznacza, że nie każdy podatnik może się na nią powołać w przypadku sporu z fiskusem.

Kiedy koszt wysyłki towarów nie jest przychodem sprzedawcy?

Sporne znaczenie przepisów prawa podatkowego

Wniosek o interpretację ogólną składa się, jeśli przy identycznych stanach faktycznych różne organy administracyjne (a więc urzędy skarbowe, izby skarbowe i sądy administracyjne) odmiennie interpretują przepisy podatkowe. Nie rozstrzyga ona więc w konkretnej sprawie podatnika, tylko dotyczy kontrowersyjnego przepisu podatkowego i jego stosowania w praktyce względem ogółu podatników. Wydaniu interpretacji ogólnej towarzyszy dokładna analiza wydanych wcześniej m.in. interpretacji indywidualnych, orzecznictwa sądowego czy wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Interpretacja ogólna powoduje ujednolicenie stosowania prawa podatkowego i może ochronić każdego podatnika, nie tylko wnioskodawcę.

Gmina zwolni firmę z podatku od nieruchomości

Kiedy nie wnioskować

Interpretacja ogólna nie zostanie wydana, jeśli w dniu złożenia wniosku w sprawie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie (odpowiednio nie wydaje się interpretacji indywidualnej, jeśli przedstawiony w niej stan faktyczny jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub http://www.dailystrength.org/people/4495441/journal/12307611 - skuteczność reklamy samochodowej - postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej). Interpretacja ogólna nie zostanie też wydana, jeśli zagadnienie przedstawione we wniosku jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

Deklaracje roczne ryczałtowców i kartowiczów

Wydane do tej pory interpretacje ogólne znajdują się w dzienniku urzędowym Ministra Finansów oraz na stronach Ministerstwa Finansów sip.mf.gov.pl.

Projekt odświeżenia Krajowej Informacji Podatkowej

Informacje do co poprawności podejmowanych podatkowych decyzji podatnik może uzyskać także dzwoniąc do ogólnodostępnej Krajowej Informacji Podatkowej (801 055 055 ze stacjonarnego oraz 22 330 03 30 z komórek). Wraz z końcem ubiegłego roku pojawiła się koncepcja rozwoju KIP, która w nowej wersji miałaby zapewniać podatnikom optymalne wsparcie w razie wątpliwości podatkowych. Jednym z głównych założeń projektowanych zmian jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych z 3 do 2 miesięcy. W ramach nowej struktury KIP ma też zostać uruchomiony Portal Podatkowy, który ma stanowić uzupełnienie dla działających już kanałów komunikowania się z fiskusem. Obecnie można to robić przez infolinię, Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej oraz właśnie poprzez wnioskowanie o interpretacje podatkowe.

Zwolnieni z VAT mogą również zarejestrować się w MOSS

Katarzyna Miazek, Tax Care

Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

href='http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/704968,Zalety-wniosku-o-interpretacje-podatkowa.html' - http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/704968,Zalety-wniosku-o-interpretacje-podatkowa.html -