actuallyflat9973

May 4, 2015 at 18:38 o\clock

Korekta VAT w zwiazku ze zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego

http://stronabiznesowa.pl - -

Przepisy ustawy o VAT zawieraja regulacje dotyczace systemu korekt w sytuacji, gdy podatnik zmieni zasady wykorzystywania pojazdu samochodowego. Korekta taka jest obowiazkowa, gdy samochod poczatkowo byl wykorzystywany wylacznie do celow dzialalności gospodarczej, a po zmianie bedzie wykorzystywany takze do celow innych niz ta dzialalnośc. Natomiast podatnik moze "odzyskac" cześc VAT nieodliczonego od zakupu pojazdu w sytuacji, gdy samochod najpierw byl wykorzystywany do celow mieszanych, a po zmianie bedzie wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej.

Odliczenie VAT

Zgodnie z podstawowa zasada, podatnik VAT wykorzystujacy do dzialalności samochod ma prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT wynikajacego z faktur dokumentujacych wydatki zwiazane z tym pojazdem. Przy czym ustawodawca do niektorych pojazdow zawiesil do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa. Dotyczy to samochodow wskazanych w art. 12 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw (np. samochody osobowe).

Ograniczenia w odliczaniu VAT nie maja jednak zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe sa m.in. wykorzystywane wylacznie do dzialalności gospodarczej podatnika. Za takie uwaza sie pojazdy, w sytuacji gdy:

sposob ich wykorzystywania przez podatnika, zwlaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich uzywania, dodatkowo potwierdzony prowadzona przez podatnika dla tych pojazdow ewidencja przebiegu pojazdu, wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza (dodatkowo podatnik jest zobowiazany do zlozenia informacji VAT-26) lub

ich konstrukcja wyklucza ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza lub powoduje, ze ich uzycie do celow niezwiazanych z dzialalnościa gospodarcza jest nieistotne.

Do tych ostatnich naleza pojazdy wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT.Kiedy korekta VAT?

Jezeli w ciagu 60 miesiecy, liczac od miesiaca, w ktorym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do uzywania, w przypadku pojazdu samochodowego: 1) o ktorym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), tj. wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej, nastapi zmiana na wykorzystywanie go do celow dzialalności gospodarczej i do celow innych niz ta dzialalnośc, podatnik jest obowiazany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu, 2) w odniesieniu do ktorego kwote podatku naliczonego stanowila kwota, o ktorej mowa w art. 86a ust. 1 (tj. 50% kwoty VAT), nastapi zmiana na wykorzystywanie go wylacznie do dzialalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu (zasade te stosuje odpowiednio rowniez, gdy nie zlozono w terminie informacji VAT-26).

W przypadku gdy w okresie korekty nastapi sprzedaz pojazdu samochodowego, uznaje sie, ze wykorzystanie tego pojazdu zostalo zmienione na wykorzystanie wylacznie do dzialalności gospodarczej, az do konca okresu korekty.

Na potrzeby omawianej korekty uznaje sie, ze pojazd samochodowy odpowiednio nie jest juz wykorzystywany wylacznie do dzialalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wylacznie do takiej dzialalności poczawszy od miesiaca, w ktorym nastapila zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje sie w deklaracji za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty (przyklad 1).

Jezeli podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w dzialalności gospodarczej rowniez do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczen, kwota korekty powinna takze uwzgledniac proporcje określona w art. 90, zastosowana przy odliczeniu.

Przy czym nalezy podkreślic, ze pojazdy samochodowe o wartości poczatkowej (wartośc te ustala sie zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) do 15.000 zl podlegaja 12-miesiecznej korekcie.

Samochody zakupione przed 1 kwietnia 2014 r.

Przepis art. 90b ustawy o VAT ma zastosowanie takze do samochodow nabytych przed dniem 1 kwietnia 2014 r. tylko w sytuacji określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw. Z analizy treści tego przepisu wynika, ze art. 90b ustawy o VAT stosuje sie do sprzedazy samochodow zakupionych przed 1 kwietnia 2014 r., przy nabyciu ktorych kwote podatku naliczonego stanowilo 50% lub 60% kwoty podatku wynikajacej z faktury otrzymanej przez podatnika, nie wiecej jednak niz odpowiednio 5.000 zl lub 6.000 zl.

Korekta w trybie art. 90b ustawy o VAT jest dokonywana, jezeli sprzedaz tych samochodow nastepuje w ciagu 60 miesiecy (lub 12 miesiecy), liczac od miesiaca zakupu pojazdu. W takim przypadku podatnik ma prawo (a nie obowiazek) skorygowac VAT naliczony - jest to korekta in plus, czyli zwiekszajaca VAT naliczony i jest ona dokonywana za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila sprzedaz pojazdu, w kwocie proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty (przyklad 2).

Przyklad 1

W kwietniu 2014 r. podatnik nabyl samochod osobowy za kwote 100.000 zl plus podatek VAT 23.000 zl. W zwiazku z tym, ze samochod ten wykorzystywany byl wylacznie do opodatkowanej dzialalności gospodarczej, podatnik rozpoczal prowadzenie ewidencji przebiegu tego samochodu oraz w odpowiednim terminie zlozyl informacje VAT-26, w deklaracji za kwiecien podatnik odliczyl 23.000 zl. Zalozmy, ze podatnik od listopada 2015 r. zmieni sposob wykorzystywania tego samochodu i bedzie go uzywal rowniez do celow prywatnych. W tej sytuacji, oprocz zlozenia aktualizacji informacji VAT-26, podatnik bedzie zobowiazany do dokonania korekty VAT "in minus" za 41 miesiecy pozostalego okresu korekty. Korekta VAT wyniesie:

23.000 zl × 50% = 11.500 zl,11.500 zl × 41/60 = 7.858,33 zl.

Podatnik w rozliczeniu za listopad 2015 r. bedzie obowiazany obnizyc kwote podatku naliczonego do odliczenia (po zaokragleniu) o kwote 7.858 zl.

Przyklad 2

Podatnik przy zakupie samochodu w pazdzierniku 2011 r. odliczyl VAT w wysokości 60% kwoty VAT, nie wiecej jednak niz 6.000 zl. W kwietniu 2015 r. sprzedaz tego samochodu opodatkowal 23% VAT. Korekcie w tym przypadku podlega podatek nieodliczony przy nabyciu, w wysokości proporcjonalnej do pozostalego okresu korekty. Korekta ta powinna zostac dokonana w nastepujacy sposob:1)

kwota VAT wynikajaca z faktury - 23.000 zl,

2)

kwota faktycznie odliczonego VAT - 6.000 zl,

3)

kwota VAT nieodliczona (podlegajaca korekcie w trybie art. 90b ustawy o VAT) - 17.000 zl,

4)

liczba miesiecy okresu korekty - 60 miesiecy,

5)

liczba miesiecy pozostalego okresu korekty: 18 miesiecy (60 miesiecy - 42 miesiace liczone od pazdziernika 2011 r. do marca 2015 r.),

6)

kwota VAT podlegajaca korekcie w deklaracji za kwiecien 2015 r. wyniosla 5.100 zl (17.000 zl × 18/60).Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Ustawa z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 312)

autor: Aleksandra Wegielska

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 2015-04-27

Podroze sluzbowe w ksiegach rachunkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

href='http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/17109265,korekta-vat-w-zwiazku-ze-zmiana-sposobu-wykorzystywania-pojazdu-samochodowego.html' - http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/17109265,korekta-vat-w-zwiazku-ze-zmiana-sposobu-wykorzystywania-pojazdu-samochodowego.html -

Mar 29, 2015 at 14:38 o\clock

Wojsko apeluje, by nie panikowac i "nie obrazac sie" na Ojczyzne. I koszaruje. Kto za to zaplaci?tvnpixTVN METEO

TVN WARSZAWA

FAKTY

TVN24 BIZNES I SWIAT

KONTAKT 24

TVN

Sledz nas na:

Google Plus

Instagram

Obserwuj @tvn24

Zaloguj sie|Zarejestruj sie

Ustawienia http://www.lidex.com.pl/ - http://www.lidex.com.pl/ - konta TVN

Zmiana hasla

Wyloguj sie

Ogladaj TVN24 http://translax.eu - jezyk angielski tlumaczenie - na zywo

Wiadomości z kraju i ze świata - najnowsze informacje w TVN24

Zlota Telekamera

Ogladaj online »

href='http://www.tvn24.pl/lodz,69/cwiczenia-armii-odpowiadamy-na-pytania-dotyczace-akcji-mon,527553.html' - http://www.tvn24.pl/lodz,69/cwiczenia-armii-odpowiadamy-na-pytania-dotyczace-akcji-mon,527553.html -

Feb 13, 2015 at 15:36 o\clock

367 mld zł - tyle są warte wszystkie mieszkania w Warszawie1070 mld zł – aż tyle warte są mieszkania w 17 największych Polskich miastach. Jedna trzecia tej kwoty przypada na Warszawę, gdzie nieruchomości są warte 10 razy więcej niż w Lublinie i prawie 40 razy więcej niż w Zielonej Górze.

W 2015 roku budżet państwa zakłada wydanie kwoty ponad 343 mld złotych. Czy to dużo? Wszystkie nieruchomości mieszkalne w Warszawie mogą być warte 367 mld złotych, czyli niewiele tylko więcej niż w rok wypłynie z państwowej kasy. Jak doszliśmy do tej kwoty? Zgodnie z najnowszymi danymi NBP przeciętna cena transakcyjna m http://youngjunk47429372.pen.io/ - deska tarasowa akacja cena - kw. używanego mieszkania w Warszawie wynosiła w IV kw. 2014 roku 7057,6 zł. GUS natomiast szacuje, że łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w stolicy to 52 mln m kw.

Wartość mieszkań w wybranych miastach

Na pierwszym miejscu Warszawa, na drugim Kraków, jednak różnica pomiędzy starą a nową stolicą jest niebagatelna.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na kolejnych miejscach na podium pod względem łącznej wartości mieszkań uplasowałby się Kraków i Wrocław. Wartość lokali mieszkalnych w tych miastach można oszacować na odpowiednio 117 i 107 mld złotych. Powodem są oczywiście niższe, niż stołeczne, ceny mieszkań oraz fakt, że w Krakowie i Wrocławiu mieszkań jest 2-3 krotnie mniej niż w Warszawie. Za metr lokalu w Krakowie płacono pod koniec 2014 roku 5,8 tys. zł, a we Wrocławiu bez mała 5,2 tys. zł.

Na ostatnich miejscach w tabeli można znaleźć mieszkania z mniejszych miast wojewódzkich, w których ceny nieruchomości można uznać za bardziej przystępne. I tak na przykład w Zielonej Górze, gdzie łączna powierzchnia mieszkań jest 16-krotnie mniejsza niż w Warszawie, za metr mieszkania trzeba zapłacić mniej niż 3 tys. zł. Jest to najniższa cena w gronie 17 miast wziętych pod uwagę. W efekcie wszystkie zielonogórskie mieszkania są warte mniej niż 10 mld zł. Kwota taka wydawana jest z państwowego budżetu w mniej więcej 9 dni.

Do miast o relatywnie niskiej cenie mieszkań można też zaliczyć Katowice (11. miejsce w tabeli wartości mieszkań), gdzie http://dustylemon345.yolasite.com/gordonswebpage - deski elewacyjne bangkirai - przeciętna cena transakcyjna to 3,3 tys. zł. Podobnie jest w Łodzi, gdzie za metr trzeba zapłacić niewiele więcej (3,5 tys. zł), a mimo to stolica województwa łódzkiego uplasowała się na 5 miejscu w prezentowanym zestawieniu – przed Poznaniem (prawie 5 tys. zł za m kw.), a za Gdańskiem (ponad 5 tys. zł za m kw.). Powód takiego wyniku to często zapominany fakt, że Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności (tuż za Krakowem). W efekcie mieszkań w Łodzi jest 348 tysięcy. Dla porównania w Krakowie jest ich http://www.e-budownictwo.tv/ - http://www.e-budownictwo.tv/ - 346, a w Warszawie 885 tys.

Oczywiście trzeba pamiętać, że przedstawione wyniki nie są efektem dokładnej wyceny setek tysięcy nieruchomości, a jedynie daleko idących uogólnień. Dla przykładu GUS pod pojęciem powierzchni mieszkań sumuje wielkość zarówno lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych. Metr tych drugich jest przeważnie tańszy.

Bartosz Turek,

href='http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/120123,367-mld-zl-tyle-sa-warte-wszystkie-mieszkania-w-Warszawie,1,80,1.html' - http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/120123,367-mld-zl-tyle-sa-warte-wszystkie-mieszkania-w-Warszawie,1,80,1.html -

Feb 12, 2015 at 12:39 o\clock

Zalety wniosku o interpretację podatkowąWniosek o interpretację podatkową warto złożyć tak na prawdę w przypadku każdej większej wątpliwości co do rozumienia treści przepisów podatkowych. Zwłaszcza, jeśli już wykorzystaliśmy inne dostępne źródła informacji (np. broszury Ministerstwa Finansów czy wyjaśnienia Krajowej Informacji Podatkowej) i nadal nie wiemy, jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem. W zależności od skali niejasności co do rozumienia prawa podatkowego, fiskus wydaje interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!!!

Indywidualna sprawa podatnika

W przypadku braku pewności co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, podatnik ma prawo złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Zastosowanie się do niej nie może podatnikowi zaszkodzić – nawet, jeśli interpretacja okazałaby się błędna, podatnik nie będzie musiał zapłacić podatku (jeśli z interpretacji będzie wynikać, że danina w danym przypadku nie jest należna) czy odsetek za zwłokę i nie poniesie odpowiedzialności karnej skarbowej za to, że korzystając z interpretacji błędnie rozliczył się z fiskusem. Interpretacja indywidualna chroni tylko wnioskodawcę, a to oznacza, że nie każdy podatnik może się na nią powołać w przypadku sporu z fiskusem.

Kiedy koszt wysyłki towarów nie jest przychodem sprzedawcy?

Sporne znaczenie przepisów prawa podatkowego

Wniosek o interpretację ogólną składa się, jeśli przy identycznych stanach faktycznych różne organy administracyjne (a więc urzędy skarbowe, izby skarbowe i sądy administracyjne) odmiennie interpretują przepisy podatkowe. Nie rozstrzyga ona więc w konkretnej sprawie podatnika, tylko dotyczy kontrowersyjnego przepisu podatkowego i jego stosowania w praktyce względem ogółu podatników. Wydaniu interpretacji ogólnej towarzyszy dokładna analiza wydanych wcześniej m.in. interpretacji indywidualnych, orzecznictwa sądowego czy wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Interpretacja ogólna powoduje ujednolicenie stosowania prawa podatkowego i może ochronić każdego podatnika, nie tylko wnioskodawcę.

Gmina zwolni firmę z podatku od nieruchomości

Kiedy nie wnioskować

Interpretacja ogólna nie zostanie wydana, jeśli w dniu złożenia wniosku w sprawie niejednolitego stosowania przepisów podatkowych toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione odwołanie lub zażalenie (odpowiednio nie wydaje się interpretacji indywidualnej, jeśli przedstawiony w niej stan faktyczny jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub http://www.dailystrength.org/people/4495441/journal/12307611 - skuteczność reklamy samochodowej - postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej). Interpretacja ogólna nie zostanie też wydana, jeśli zagadnienie przedstawione we wniosku jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan prawny nie uległ w tym zakresie zmianie.

Deklaracje roczne ryczałtowców i kartowiczów

Wydane do tej pory interpretacje ogólne znajdują się w dzienniku urzędowym Ministra Finansów oraz na stronach Ministerstwa Finansów sip.mf.gov.pl.

Projekt odświeżenia Krajowej Informacji Podatkowej

Informacje do co poprawności podejmowanych podatkowych decyzji podatnik może uzyskać także dzwoniąc do ogólnodostępnej Krajowej Informacji Podatkowej (801 055 055 ze stacjonarnego oraz 22 330 03 30 z komórek). Wraz z końcem ubiegłego roku pojawiła się koncepcja rozwoju KIP, która w nowej wersji miałaby zapewniać podatnikom optymalne wsparcie w razie wątpliwości podatkowych. Jednym z głównych założeń projektowanych zmian jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych z 3 do 2 miesięcy. W ramach nowej struktury KIP ma też zostać uruchomiony Portal Podatkowy, który ma stanowić uzupełnienie dla działających już kanałów komunikowania się z fiskusem. Obecnie można to robić przez infolinię, Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej oraz właśnie poprzez wnioskowanie o interpretacje podatkowe.

Zwolnieni z VAT mogą również zarejestrować się w MOSS

Katarzyna Miazek, Tax Care

Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

href='http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/704968,Zalety-wniosku-o-interpretacje-podatkowa.html' - http://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/704968,Zalety-wniosku-o-interpretacje-podatkowa.html -

Oct 16, 2014 at 16:17 o\clock

Na Pradze odsłonięto mural Jana Karskiego. "Kto nie potępia, ten przyzwala"Mural Jana Karskiego to dzieło grupy młodzieży z Polski, Niemiec i Izraela. Mural przedstawiający twarz Jana Karskiego opatrzony napisem "Kto nie potępia, ten przyzwala" odsłonięto w sobotę na ścianie budynku przy ul. Lubelskiej na warszawskiej Pradze.

Mural Jana Karskiego wykonali uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez trzy fundacje: niemiecką JGD, izraelską Metukenet i Fundację Wspólna Europa. Zorganizowały one dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży poświęcone walce z dyskryminacją i http://www.balajcza.pl - biuro tłumaczeń - propagowaniu tolerancji. Przez tydzień młodzież - piątka Polaków, czwórka Niemców i piątka Izraelczyków -przebywali w Niemczech, a przez tydzień - w Warszawie. Zakończeniem warsztatów było wykonanie, pod kierunkiem graficiarza Marcina Malickiego, muralu Jana Karskiego.

Mural Jana Karskiego

"Inicjatywa takich warsztatów wyszła od przedstawicieli fundacji Metukenet z Izraela, której przedstawiciele uważają, że program wycieczek młodych Izraelczyków po Polsce jest bardzo ubogi. Zwiedzają oni sześć obozów w trzy dni i właściwie nic więcej nie widzą, nie kontaktują się niemal z Polakami. Dzięki warsztatom grupka młodych Izraelczyków miała okazję spędzić tydzień w Warszawie, poznać miasto i ludzi. Postać Jana Karskiego, bohatera naszego muralu, bardzo pasuje do tematyki naszych warsztatów poświęconych tolerancji i walce z dyskryminacją. Dla nas Jan Karski jest symbolem człowieka, który starał się pomagać wszystkim, bez oglądania się na wyznanie i narodowość - powiedział Łukasz Grajewski z fundacji Wspólna Europa.

Grajewski dodał, że na jesieni odbędzie się kolejna tura warsztatów, a praski mural zostanie uzupełniony o napisy "Kto nie potępia, ten przyzwala" po niemiecku hebrajsku. W budynku przy Lubelskiej 30/32, tu

ż przy dworcu Warszawa Wschodnia, mieści się teatr i pracownie artystów. "Dopiero wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że podczas okupacji w tym miejscu Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla wywożonych do obozu zagłady w Treblince, co http://slowniki.onet.pl/index.html?tekst=account&tr=eng-pol - http://slowniki.onet.pl/index.html?tekst=account&tr=eng-pol - dało naszemu muralowi nowy wymiar - mówił Grajewski.

href='http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/na-pradze-odslonieto-mural-jana-karskiego-kto-nie-potepia,2382353,artgal,t,id,tm.html?kategoria=250' - http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/na-pradze-odslonieto-mural-jana-karskiego-kto-nie-potepia,2382353,artgal,t,id,tm.html?kategoria=250 -