Tonguoo Farm

Poll results

ไก่เก่งที่ท่านเคยสัมผัสและประทับใจมากที่สุดคือข้อใด

ลีลาม้าล่อสวยงามแม่นถี่จัด19 %
ลีลาหนุนๆ ถอดๆ ตีเจ็บ ๆ มีหักมีซัก20 %
ลีลาโยกลอดถอดถอยไกวเปลไวแม่นคม14 %
มุดมัดกัดตะลุยดังหมาบ้า9 %
กอดเกี่ยวมุดมัดเร็วแรงคมหนัก11 %
เชิงไม่ดีแต่ตีไม่นาน16 %
ชนสูงคุมบนปากไวแม่นยำ12 %
Votes in total1641