Tonguoo Farm

Apr 21, 2011 at 14:05 o\clock

พม่าสีนกแดง

พม่าสีนกแดง  เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่มีความงดงามตามตำราไก่เก่งโบราณได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมากเช่นกัน โดยลักษณะสีเป็นสีที่เด่น เป็นพม่าจ๋ามาแต่ไกลเหมือนพม่าสีสาที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า พม่าสีนกแดงมันสวยตรงสีเข้มออกแดงยิ่งใครติดขมิ้นยิ่งสวยงาม เอามาผสมกับง่อนได้พม่าสีนกแดงรอยสวยงามติดขมิ้นแล้วเหมือนแรด แดงทั้งตัวน่ากลัวดีครับ  ลักษณะเด่นของพม่าสีนกแดง

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีเหลืองอมแดงหรือส้มแดงหรือประดู่แดง

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีเหลืองแดง หรือส้มแดงหรือประดู่แดงตลอดทั้งตัว

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หรือบางตัวออกแซมก้านหางแดงหรือขนหางแดงก็มี ลักษณะหางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีเขียวอมดำหรือสีดำ

5. สีแข้งเป็นสีเขียวอมดำหรือดำ

6. เล็บเท้าสีเขียวอมดำ

7. สีตาเป็นสีดำ หรือสีน้ำตาลอมดำ หรือสีดำ 

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น 

Apr 21, 2011 at 13:25 o\clock

พม่าสีเทาทอง

พม่าสีเทาทอง  เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่มีความงดงามตามตำราไก่เก่งโบราณได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมากเช่นกัน ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบพม่าสีเทาทองนี้เช่นกัน เพราะมองดูแล้วสวยงามตามแบบพม่ามาตรฐานทั่วไป ลักษณะเด่นของพม่าสีเทาทอง

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีเหลืองอมแดงหรือสีเหลืองตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีทองตลอดตัว

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเหลือง

5. สีแข้งเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองหรือสีตะกั่ว

6. เล็บเท้าสีเขียวอมดำ

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลอมดำ หรือสีดำ 

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น

พม่าสีเทาเหลืองกับสีเทาทองนี้เป็นกลุ่มเดียวกัน คือบางตัวออกเหลืองไม่ทั้งตัว เราเรียกเทาเหลือง บางตัวออกเหลืองทั้งตัวเราเรียนเทาทอง โดยมีขนรองด้านในเป็นสีเทาสีเทา ด้านนอกเป็นสีเหลือง

Apr 17, 2011 at 06:50 o\clock

พม่าสีเทาเหลือง

พม่าสีเทาเหลือง  เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่มีความงดงามตามตำราไก่เก่งโบราณได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมากเช่นกัน ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบพม่าสีเทาเหลืองนี้เช่นกัน เพราะมองดูแล้วสวยงามตามแบบพม่ามาตรฐานทั่วไป ลักษณะเด่นของพม่าสีเทาเหลือง

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีเหลืองอมแดงหรือสีเหลืองตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีดำอาจจะมีแซมสีสีเหลืองหรือสีแดงเป็นบางตัว

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองหรือสีตะกั่ว

5. สีแข้งเป็นสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองหรือสีตะกั่ว

6. เล็บเท้าสีเขียวอมดำ

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลอมดำ หรือสีดำ 

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น

Apr 12, 2011 at 09:10 o\clock

พม่าสีเทาแดงหรือเทาดู่

พม่าสีเทาดู่หรือเทาแดง  เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่มีความงดงามตามตำราไก่เก่งโบราณได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมาก ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบพม่าสีเทาแดงเทาดู่นี้เช่นกัน เพราะมองดูแล้วสวยงามตามแบบพม่ามาตรฐานทั่วไป ลักษณะเด่นของพม่าสีเทาแดงหรือสีเทาดู่

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีประดู่แดงตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีดำอาจจะมีแซมสีประดู่แดงเป็นบางตัว

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีเขียวอมดำหรือน้ำตาลอมดำ

5. สีแข้งเป็นสีเขียวอมดำ

6. เล็บเท้าสีเขียวอมดำ

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลอมดำ หรือสีดำ 

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น

Apr 2, 2011 at 15:26 o\clock

พม่าสีกรดดู่

พม่าสีกรดดู่  เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมาก ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบพม่าสีนกกรดดู่เป็นอย่างมาก เพราะมองดูแล้วสวยงามตามแบบพม่ามาตรฐานทั่วไป ลักษณะเด่นของพม่าสีกรดดู่

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีประดู่แดงตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีดำแซมสีประดู่แดง

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีเขียวอมดำหรือน้ำตาลอมดำ

5. สีแข้งเป็นสีเขียวอมดำ

6. เล็บเท้าสีเขียวอมดำ

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลอมดำ หรือสีดำ 

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น