Tonguoo Farm

Mar 9, 2011 at 12:32 o\clock

พม่าสีกรดแดง

พม่าสีกรดแดง หรือนกกรดแดง เป็นพม่าอีกสายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบพม่า เพราะเป็นไก่ที่สีสวยงามมาก ผู้เขียนเองก็ชื่นชอบพม่าสีนกกรดมากกว่าพม่าสีอื่น เพราะมองดูแล้วสวยงามตามแบบพม่ามาตรฐานทั่วไป ลักษณะเด่นของพม่าสีกรดแดงก็คือ

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีแดงอมเหลืองตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีดำแซมสีแดง

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีขาวอมเหลืองหรือออกอมแดง

5. สีแข้งเป็นสีขาวอมเหลืองหรือออกอมแดง

6. เล็บเท้าสีดำอมเขียว

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีขาวอมเหลือง

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น

Mar 3, 2011 at 12:58 o\clock

ไก่พม่าสีสาขาว

 

ไก่พม่าสีสาขาวเป็นอีกสายพันธุ์ของไก่พม่าที่สวยงามและถือเป็นต้นสายของ พม่าสีอื่น ๆ ที่แปรเปลี่ยนออกไปเมื่อเราผสมพันธุ์ลักษณะเด่นที่สำคัญของไก่พม่าสีสาขาวคือ

1. สีสร้อยคอและสร้อยหลังเป็นสีสาขาวตลอดเส้น

2. สีขนตามลำตัว หน้าอก ลำคอ เป็นสีดำแซมสีดอกหมากขาว

3. สีหางเป็นสีดำสนิท หางกระดกโค้งงอลงสวยงาม

4.สีปากเป็นสีขาวหรือขาวอมเหลือง

5. สีแข้งเป็นสีขาวหรือขาวอมเหลือง

6. เล็บเท้าสีดำอมเขียว

7. สีตาเป็นสีขาว หรือสีขาวอมเหลือง

8. หงอนพญานาคราช หรือหงอนแจ้ หรือหงอนหมูบ เท่านั้น